På en pressträff på tisdagen meddelade regeringen att man gör en storsatsning på kontroversiell vindkraft, något som gläder vindindustrin där man samtidigt gärna hade sett en ännu större satsning.

Regeringen tror att havsbaserad vindkraft blir allt viktigare för Sverige och vill planera för ny sådan som ger 120 terawattimmar. Enligt miljöminister Annika Strandhäll (S) är det nästan lika mycket som hela elförbrukningen i Sverige på ett år i dagsläget.

Planerna omfattar Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken och senare ska ytterligare 90 TWh utredas.

– Därmed skyndar vi på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, säger Strandhäll.

Man försäkrar att vindkraften som ska byggas ute till havs varken hörs eller syns från land.

LÄS ÄVEN: Husvärdet halveras – på grund av vindkraft

Samtidigt förbereder regeringen en proposition för enklare tillståndsprocesser och tittar på hur kommunerna kan ges ökade incitament vid en etablering.

Enligt Strandhäll är det ett viktigt steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och för att möta det ökade elbehovet, även om just vindkraft är kontroversiellt av flera skäl och endast fungerar då det blåser.

Högre ambitioner

Hos vindindustrin välkomnar man beslutet men hade gärna sett mer.

– Vi är överlag väldigt glada över de här besluten, men vi hade velat se högre ambitioner, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Samnytt granskar

I en serie på tre delar har Samnytt granskat vindkraften och dess konsekvenser – HÄR kan du se det.