➤ I onsdags tog regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) emot Sverigeförhandlingens slutrapport i vilken man föreslår en höjning av trängselskatten i Stockholm från och med 2020.

Dagen därpå beslöt regeringen att genomföra höjningen, detta för att finansiera ny kollektivtrafiken i huvudstaden – tunnelbana genom Årsta, utbyggd Roslagsbana till city och helt nya Spårväg syd.

7,5 av den totala kostnaden på 15,9 miljarder kronor ska finansieras genom trängselskatt.

Trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong. Med högsäsong avses perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid. För högsäsong införs höjda skattebelopp. Skattebeloppen ska för respektive nivå under högsäsong uppgå till 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 30 kronor och 45 kronor i Stockholms innerstad och 11 kronor, 15 kronor, 20 kronor, 27 kronor och 40 kronor på Essingeleden. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 135 kronor under högsäsong.

De förändrade reglerna innebär även att avgift tas ut en timme tidigare, från 6:00, och vissa dagar före helgdag blir avgiftsbelagda, exempelvis dag före Krisiti himmelsfärd, nationaldagen och Alla helgons dag.

Vidare blir första veckan i juli avgiftsbelagd medan resterande tre veckor förblir avgiftsfria.

I oktober beslutade Stockholm stads rödgrönrosa styre – utan någon budget och utan några beräkningar kring vad det kan kosta samt vilka effekter det kan ge – att ge försörjningsstöd till illegala barnfamiljer.