Under våren kommer regeringen att lägga fram förslag på att ytterligare skärpa kraven på förnybara bränslen. För Försvarsmakten innebär detta problem och nu varnar man för att kraven kan ”begränsa” möjligheterna att försvara Sverige.

Till 2030 ska utsläppen ha minskat med 28 procent för bensin och 66 procent för diesel. De som inte klarar detta får böta, rapporterar Dagens Industri.

Redan 2019 påpekade flera myndigheter att försvaret kan behöva undantas från kraven.

I en remiss till regeringen skriver Försvarsmakten att de nya klimatkraven ”innebär att myndighetens möjlighet att utföra givna uppdrag, inklusive huvuduppgiften, begränsas”.

Vid sidan av försvarandet av Sverige mot ett väpnat angrepp har Försvarsmakten även i uppgift att avvisa kränkningar av svenskt territorium, förebygga och hantera krig och bistå andra myndigheter vid exempelvis en kris eller katastrof. Samtliga dessa områden påverkas av klimatkraven.

Hållbarhetstid och kyla

Ett av problemen man pekar på är att hållbarhetstiden för biobränsle är mycket kortare än för fossila bränslen. Biodrivmedel är dessutom känsligare för kyla. Detta innebär att Sveriges försvar kan stå utan fungerande bränsle i en krigssituation.

Från Försvarets Materielverk påtalas även att flera av fordonen man har i tjänst inte fungerar med biodrivmedel.

Nu begär man att ett undantag för Försvarsmakten utreds skyndsamt.