I en uppmärksammad tweet på tisdagen proklamerar utrikesminister Margot Wallström (S) att ”dagens hot mot demokratin är flera” och för att ”ta kampen för vårt starkaste verktyg för fred, jämlikhet och tillväxt” har regeringen beslutat att lansera en ”demokratioffensiv”.

I samband med att regeringen för några dagar sen uppmärksammade trettioårsjubiléet av ”den baltiska vägen”, när folket i Lettland, Estland och Litauen kämpade för frihet från Sovjetunionen, tog Wallström även upp ”utmaningarna för yttrandefriheten och oberoende mediers villkor samt kampen mot desinformation och otillbörliga påverkanskampanjer”.

Wallström menar att utmaningarna i regionen 2019 på många sätt är gemensamma och behöver mötas med ett stärkt samarbete, då detta var det första året på åtskilliga decennier som fler människor i världen levde i länder som rörde sig i ”auktoritär riktning”, än i länder som gjorde ”demokratiska framsteg”. Konkret påstås detta handla om att journalister får det svårare att verka, att civilsamhället begränsas och att aktivister får utstå hat och hot samt att samhällsdebatten ”förgiftas av lögner och hets”.

LÄS ÄVEN: Margot Wallström till attack mot Jimmie Åkesson efter P3-utspelet: ”Demokratin hotad”

För att få stopp på utvecklingen har den svenska regeringen lanserat en ”demokratioffensiv” för att sprida stödet för demokrati världen över. Bland annat innebär detta att mänskliga rättigheter ska främjas och journalister ska stödjas liksom jämställdhet och jämlikhet.

Utrikesdeklarationen
Regeringens satsning nämndes redan i regeringens utrikesdeklaration i februari.

Herr/fru talman,

Demokratin i världen är på tillbakagång. I dag lever fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg.

Journalister, förtroendevalda och människorättsförsvarare trakasseras, förföljs och dödas. Hets och hat förgiftar samhällsdebatten. Demokratiska processer undergrävs. Många förlorar förtroende för det demokratiska systemet när den globala eliten blir allt rikare och de sociala klyftorna växer.

För att möta utvecklingen startar vi nu en offensiv för demokratin. Vi vill göra detta gemensamt med riksdagen, och ska verka för att fler länder ansluter.

Reaktioner
Reaktionerna på Wallströms tweet handlade främst om uttrycket ”den egna nationens överhöghet”, något många menar är märkligt att kritisera i egenskap av ett lands utrikesminister.

https://twitter.com/RealLarsLarsson/status/1166377710945538053

LÄS ÄVEN: Margot Wallström i utfall mot Jordan B Peterson: ”Kan krypa tillbaka under den sten han kom ifrån”