➤ Enligt uppgifter har överenskommelsen varit klar sedan förra veckan men oenighet har funnits kring hur den ska presenteras.

Den så kallade pensionsgruppen, bestående av regeringen och allianspartierna, är överens om att höja pensionsåldern.

Gränsen för hur länge man har rätt att jobba kvar höjs från 67 till 69 samtidigt som lägstaåldern för pension höjs i flera steg från 61 till 64.

Åldern för garantipension höjs från 65 till 66 år 2023 och 2026 knyts den till den fortsatta medellivslängdsökningen.

Grundskyddet ska förbättras och garantipensionen ska utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det sämst ställt samtidigt som taket i bostadstillägget ska höjas.

Sverigedemokraterna, som inte tillåtits vara med i pensionsgruppen, meddelar att man inte kommer att ställa sig bakom en höjning av pensionsåldern. Partiet förordar i stället positiva incitament för att förmå människor att arbeta längre.

SD vill också se en ökad flexibilitet i när man kan gå i pension. ”Vissa är utslitna vid 60, andra är hur hurtiga som helst vid 75”, sa partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt i en kommentar till pensionsuppgörelsen.

Även Vänsterpartiet, som också stått utanför pensionsgruppen, är kritiska till uppgörelsen och menar att den kommer att drabba många människor med tunga jobb. I dessa yrken orkar många inte arbeta till 64 års ålder, ansåg V-ledaren Jonas Sjöstedt.