Regeringen genomför ändringar av vapenlagstiftningen och inför bland annat licensplikt för vissa vapenmagasin, trots vallöften. Det framgår av en lagrådsremiss som publiceras på regeringens hemsida idag.

Ändringarna, som påkallats av EU:s vapendirektiv, syftar inte minst till att få bukt med skjutvapenvåldet genom att göra det möjligt för polisen att beslagta vapenmagasin som påträffas i kriminella miljöer. Med nuvarande lagstiftning är vapen och ammunition licenspliktiga, men inte magasin.

Enligt lagrådsremissen ska bland annat vapenmagasin ”som rymmer många patroner och som kan kombineras med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras”.

Stoppades för tre år sedan

Den borgerliga oppositionen, med stöd från Centerpartiet och Vänsterpartiet, stoppade för mindre en tre år sedan ett liknande förslag från den dåvarande rödgröna regeringen.

”Anledningen är att nackdelarna som ett tillståndskrav innebär för jägare och sportskyttar bedöms väga tyngre än de positiva effekter som det kan få i kampen mot skjutvapenvåldet”, hette det då.

Att ”stoppa regeringens jakt på laglydiga jägare” blev därefter ett vallöfte för Moderaterna.

”I princip identiskt”

Timbro-profilen och jakteldsjälen Erik Lakomaa menar att högerregeringens nya lagförslag är ”i princip identiskt” med det förslag som samma partier stoppade våren 2020, och att det går längre än den miniminivå som EU:s vapendirektiv kräver.

En majoritet av remissinstanserna är kritiska till ändringarna. Flera av dem, som Jägarnas Riksförbund, Sveriges Vapenägares Förbund och Sveriges advokatsamfund, menar att den nya licensplikten inte kommer ha någon större effekt på den grova brottsligheten.

Samnytt har sökt justitiedepartementet som hälsar att det inte har tid att svara på frågor.