Parallellt med islamiseringens framfart i landet miljonsatsar regeringen nu på en utredning som ska öka kunskapen om utsattheten för så kallad islamofobi. Det framgår även av handlingarna att Polismyndigheten ska medverka i arbetet.

Regeringen skriver på sin sin hemsida att Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter.

LÄS ÄVEN: Helsingborg islamiseras med jättemoské: ”Vi ska bygga stort”

Islamkritik klassas som rasism

I dokumentet som har signerats av jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) går det att läsa att ”Sverige ska vara ett land fritt från islamofobi” – vilket man klassar som en form av rasism. Vidare ska regeringen även se till att landet är fritt från andra former av rasism och hatbrott.

I genomförandet av uppdraget ska SST samverka med Polismyndigheten, samtliga länsstyrelser och andra berörda myndigheter. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 300 000 kronor och landar på skattebetalarna.

Den 1 mars 2022 ska en delredovisning ha lämnats in till regeringen. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 december 2022.

LÄS ÄVEN: Allmänna arvsfonden skänker miljoner till islamist – ska förebygga ”islamofobi”