Den långsiktiga strategin påstås vara den första i sitt slag någonsin och gäller tio år framåt.

Pressträffen på tisdagsmorgonen hölls i Fittja centrum i Botkyrka kommun. Utöver samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) deltog även bland andra Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö.

Efter pressträffen bjöds det på en rundvandring i Fittja centrum med Baylan och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka, samt Erik Pelling, kommunalråd Uppsala.

Enligt Baylan är ledorden långsiktighet, tidsinsatser och samverkan samt samarbete mellan olika aktörer. Strategin syftar till att ”långsiktigt minska klyftor i samhället och skapa ett tryggt Sverige som håller ihop”.

Staten ska ”bidra till goda förutsättningar för kommuner, landsting samt andra relevanta aktörer att arbeta mot segregation och uppmuntra dem att använda strategin som en utgångspunkt för arbetet på kommunal och regional nivå”.

Satsningen kostar 2,2 miljarder årligen och ska gå till de 32 kommuner som har ”särskilt stora utmaningar” med fokus på boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle samt brottslighet.

– Kommunerna är centrala aktörer i arbetet mot segregation. Många kommuner bedriver redan ett aktivt och strategiskt arbete mot segregation och för ökad jämlikhet. Med ytterligare statliga resurser möjliggör regeringen för kommunerna att utveckla sitt arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

– Målet är att vi inte ska ha utsatta områden i vårt land. Det handlar om minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.