Regeringen vill påskynda utvecklingen av elflyg och har därför beslutat att ”synkronisera och samordna statens resurser och tillföra mer medel för att påskynda omställningen”.

Elflyg pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen från den framtida flygtrafiken och ett svenskt bolag tror sig kunna leverera sitt första plan till 2028.

LÄS ÄVEN: Anders Lindberg hävdar att de som flyger ”bör skämmas” – flyger själv med familjen

Enligt infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) ligger eldrivna inrikesflyg mest nära till hands och regeringen har beslutat att satsa 15 miljoner per år framöver på forskning på elflyg. Pengarna ska sedan fördelas av Trafikverket.

– Här behöver vi ha ett samlat arbete nu, för att dels arbeta snabbare och mer synkroniserat, säger Andreas Carlson.

– Det som vi fattat beslut om är en kraftsamling för att kunna åstadkomma en snabb introduktion och utveckling av elflyg i Sverige.

Statens satsning ska enligt Carlson påskynda omställningen.

Klart om fem år

Både SAS och Saab har samarbeten med svenska Heart Aerospace som räknar med att deras första elektriska flygplan kan vara klart om fem år.

Parallellt fortgår arbetet med biobränsle för att flygindustrin ska bli mer klimatneutral.

Ingen flygskam i framtiden

Samtidigt vill Carlson inte uppmana folk att flyga mindre men menar att elflyg skulle ta bort ”flygskam” i framtiden.

LÄS ÄVEN: Klimataktivister stoppade flyg från att lyfta på Arlanda

– Det är förstås upp till var och en att välja det ressätt som är bäst för den enskilda, som man är bekväm med att välja. Men för många i dag så är det en realitet att flyget är viktigt för att resa i arbetet, för att företag ska kunna utvecklas och göra affärer. Det är också viktigt för många som har långa avstånd för att kunna hälsa på nära och kära. De ska inte behöva ha dåligt samvete för att man väljer ett transportmedel som har tjänat Sverige väl under lång tid. Och som kommer vara viktigt i framtiden, när vi också nu ser en väldigt snabb omställning i flygsektorn.