Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet och innebär en skattereduktion på 25 procent av medlemsavgiften.

På torsdagen lämnade regeringen över en remiss till lagrådet med förslag om en skattereduktion för fackföreningsavgift.

Enligt regeringen vill man göra detta för att ”värna den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden” och ”starka parter och en stark svensk modell är bra för Sveriges konkurrenskraft”.

– Den svenska modellen bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde. En väl fungerande partsmodell kräver en hög organisationsgrad, något som minskat de senaste åren. Att återinföra skattereduktionen för fackföreningsavgiften är därför angeläget, säger Magdalena Andersson.

Syftet är att underlätta för facken att värva medlemmar då ”den svenska modellen kräver starka parter”.

Enligt förslaget får en fackföreningsmedlem en skattereduktion på 25 procent av medlemsavgiften som betalats under året.

– Starka parter och en stark svensk modell är bra för Sveriges konkurrenskraft. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner. En förutsättning för den svenska partsmodellen är starka och ansvarsfulla fackförbund och därför genomför vi nu denna viktiga reform, säger Magdalena Andersson.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum.