På en pressträff på onsdagsmorgonen presenterade socialminister lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) regeringens utkast till en tillfällig lag som ska gälla under pandemin. Denna ska ge regeringen utökade befogenheter att besluta om begränsningar och nedstängningar.

I dagsläget använder sig regeringen av ordningslagen för att reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som konserter och sportevenemang. Men då ordningslagen beskrivs som ”trubbig” och gör att olika evenemang regleras hårdare är exempelvis kollektivtrafiken vill man nu ta till en ny tillfällig lag.

Denna ska omfatta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- och kulturverksamhet som exempelvis gym. Den gäller även handelsplatser, kollektivtrafik och festlokaler. Den gäller dock inte för privata sammanhang.

– Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder likväl som möjligheten att införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Beslut underställs riksdagen

För att begränsa trängseln vill regeringen kunna fatta beslut om en nedstängning.

– Men nedstängning är så klart mycket ingripande. Här är det särskilt viktigt att värna riksdagens inflytande. Ett sådant beslut kommer behöva underställas riksdagen, säger Lena Hallengren på pressträffen.

Ska gälla fram till 2022

Förslaget skickas nu på remiss i två veckor varefter riksdagspartierna kommer bjudas in till samtal. Ambitionen är att den ska gälla från den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.