Vid en pressträff på onsdagen meddelade socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) nya förslag på fler åtgärder för att stänga ner diverse verksamheter. Detta med hänvisning till att den sjunkande trenden i smittspridningen avstannat igen.

Efter att den andra vågen mattats av kan Sverige vara på väg in i en tredje våg, något som redan drabbat flera andra länder.

Tidigare har man inte ens kontemplerat att stänga ned delar av samhället, men nu tycks det kunna vara möjligt.

– Det kan bli aktuellt att stänga ner delar av Sverige, säger Lena Hallengren.

Vad detta skulle innebära rent konkret är dock oklart i dagsläget. Det ska kunna handla om nedstängning av alla verksamheter av en viss typ, till exempel restauranger eller butiker, i hela landet eller i en viss region. Vad som krävs för att en sådan nedstängning ska kunna genomföras är även det oklart.

Att den sjunkande smittspridningen har avstannat betecknar Hallengren som ”oroväckande” och uppger att det finns en påtaglig risk för en tredje våg.

Böter på 2 000 kronor

Vidare vill man även kunna ge kommunerna befogenhet att besluta om förbud mot att vistas på vissa platser och den som bryter mot detta ska kunna riskera böter på 2 000 kronor.

Begränsningen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vill man ska bli mer flexibel.

Förslagen ska nu ut på remiss fram till och med den 26 februari.