I somras började Mediestödsnämden dela ut pengar till lokala medier i svagt bevakade områden. Totalt handlade det om 30 miljoner kronor. Nu vill regeringen skjuta till ytterligare 115 miljoner kronor. Enligt kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) är detta en demokratifråga.

Den 1 februari infördes det nya mediestödet för att säkerställa allmänhetens tillgång till ”oberoende nyhetsförmedling” i hela landet. Inför sommarens utdelning på 30 miljoner fick man in 130 ansökningar om totalt 103 miljoner, därmed fick man prioritera.

– Att det finns en allsidig nyhetsförmedling i hela landet är avgörande för demokratin. Lokaltidningarna är oumbärliga för att det demokratiska ekosystemet i hela landet ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydligt åtgärd, i enlighet med januariavtalet, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet genom att förstärka mediestödet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Sedan tidigare har regeringen redan aviserat en ökning med 55 miljoner kronor som man nu alltså vill utöka med ytterligare 115 miljoner varav 30 ska betalas ut redan i år.

Enligt Lind kunde man inte förutse att stödet skulle ökas då omläggningen av mediestödet trädde i kraft i år och med det föränderliga medielandskapet samt de nya sätt som nyheter konsumeras på ställs dagspressen under stort ekonomiskt tryck.

– Därför är det en viktig sak för mig som demokratiminister att följa utvecklingen noga, och att vi nu gör det här tillskottet både för i år och för kommande år.

50 miljoner saknas
Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, larmade nyligen om att presstödsmedlen är på väg att ta slut. Enligt Georg Lagerberg, enhetschef för mediestöd på MPRT, har hela den aviserade höjningen ätits upp av driftsstödet och kvar finns inga pengar till utvecklingsstödet. Redan i år kan det saknas så mycket som 50 miljoner, en summa som kan växa avsevärt.

– TU välkomnar regeringens förslag om att tillföra nya medel till mediestödet. Mediebranschen genomgår en genomgripande strukturomvandling och här spelar mediestödet en viktig roll i att säkra medborgarnas möjligheter till ett allsidigt medie- och nyhetsutbud, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för branschorganisationen TU – Medier i Sverige.