Enligt en lagändring från första januari i år har 32 kommuner rätt att stoppa asylsökande med dagersättning från att bosätta sig i hela eller delar av kommunen. Regeringen vill nu ändra lagen för att tvinga kommuner ta emot asylsökande i stadsdelar som ännu inte är tillräckligt hårt drabbade.

Den 30 april rapporterade Migrationsverket att elva kommuner med stöd av en lagändring i ”lagen om eget boende” valt att helt tacka nej till asylsökande med dagersättning från att bosätta sig i någon del av kommunen. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari i år och ger 32 kommuner rätt att peka ut områden i kommunen där asylsökande inte får bosätta sig om de vill ha kvar sin dagersättning.

Elva kommuner vill med lagändringens hjälp stoppa all nyinflyttning av asylsökande. Tretton kommuner har valt att bara försöka få bort asylsökande från delar av kommunen. Två kommuner, Borås och Jönköping, valde att inte utnyttja möjligheten alls utan låta alla asylsökande som bosätter sig i kommunen fortsatt behålla sin dagersättning.

Regeringen meddelar nu att man vill ändra lagen för att tvinga alla kommuner i landet att ta emot asylsökande med dagersättning. I ett pressmeddelande skriver man att länsstyrelserna ska ges möjlighet att med tvångsåtgärder förmå kommuner att låta asylsökande med dagersättning bosätta sig i vissa delar av kommunerna.

Regeringen menar på att syftet med begränsningen för var asylsökande ska kunna bosätta sig hela tiden varit att den bara ska omfatta ”områden med sociala och ekonomiska utmaningar”. Områden som ännu inte har tillräckligt stora problem menar man därför måste fortsätta acceptera asylsökande till dess situationen kraftigt har förvärrats.

Redan den 30 mars skrev Malmö kommun i ett pressmeddelande att det är viktigt att stoppa asylsökande med dagersättning från hela kommunen. Detta i förebyggande syfte så att inte ännu fler delar av kommunen raseras:

”Bland skälen till att hela kommunen ska undantas väger det in att Malmö är en av landets mest tätbebyggda städer. Att enbart undanta vissa områden skulle riskera att dagens negativa effekter av ebo uppstår i nya delar av Malmö. Risken för fusk med folkbokföring och svarthandel med hyresavtal är uppenbar.”

De elva kommuner som valt att helt stoppa bosättning för asylsökande med dagersättning är Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Perstorp och Åstorp.