Som Samhällsnytt tidigare rapporterat om vill regeringen förbjuda landets samtliga restauranger och utskänkningsställen att servera alkohol efter klockan 22 på kvällen. Från branschorganisationerna rasar man mot beslutet och ifrågasätter om ett sådant förbud överhuvudtaget är lagligt.

I nuvarande alkohollagstiftning finns inget som ger utrymme för att göra så långtgående och generella inskränkningar i näringsfriheten som det här är fråga om. I stället hänvisar regeringen till utdaterade förarbeten till numera inte längre gällande dryckeslagar.

LÄS ÄVEN: Regeringen torrlägger landet – alkoholförbud på krogen efter 22

Stefan Lundin är chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita som organiserar många företag i besöksnäringsbranschen. I en kommentar till SVT ställer han sig skeptisk till att regeringen har stöd i lagen.

Inte ens i de gamla skrifter regeringen hänvisar till nämns något om sjukdomsepidemier som en sådan ”extraordinär omständighet” som skulle legitimera en nationell nedstängning av kroglivet. I nu gällande lagstiftning finns inga sådana skrivningar överhuvudtaget.

LÄS ÄVEN: Regeringen förbjuder fler än 8 personer att samlas

Tidigare har invändningar också rests om att åtgärden är kontraproduktiv ur smittskyddssynpunkt. Risken är stor att drickandet bara flyttar till privata fester och svartklubbar där ingen insyn och kontroll av social distansering överhuvudtaget kan ske.

Detta samtidigt som förbudet innebär vad Visistas betecknar som ett ”dråpslag” för den av coronakrisen redan hårt prövade restaurangnäringen. Organisationens medlemsföretag vill att förbudet stoppas. Om någon tidsgräns ändå ska införas så bör det i så fall vara från midnatt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna, menar man.

Den korta remisstiden för förslaget gick ut under måndagen. Vilka synpunkter som framförts i remissvaren är ännu inte känt. Förbudet är aviserat att träda i kraft redan den 20 november och i en första omgång gälla fram till slutet av februari.

Regeringen anser att den situation som nu råder Sverige ”saknar motstycke under de senaste decennierna” och att det kvalificerar sig som den typ av synnerliga skäl att torrlägga landet under kvällstid som man menar det finns stöd i lagen för.