Fallande kronkurs och omsvängningen i Natofrågan innebär att de som vill cementera Sveriges EU-medlemskap i en överstatlig europeisk federation genom att byta valuta till euron, nu vädrar morgonluft. Sådana krafter finns också inom regeringen. Men SD säger nej.

Bland regeringspartierna är det framför allt Liberalerna som nu positionerar sig inför nästa års EU-parlamentsval som fullfjädrade EU-federalister. Partiet kämpar för sin överlevnad och behöver en profilfråga som kan attrahera väljare.

Pehrson och hans parti har sett hur det snabbt och enkelt gick att vända den svenska opinionen i Natofrågan där motståndet mot att ge upp neutralitet och alliansfrihet länge var grundmurat. Hotbilden från ett mer aggressivt Ryssland sedan landet invaderade Ukraina har varit effektiv.

Sverige har inte gått i SD:s riktning

Trots att Sverigedemokraterna vuxit kraftigt och profilerat sig som partiet mot globalisering och för nationellt självbestämmande har utvecklingen gått i motsatt riktning. Partiet har i realiteten också gett upp frågan om att lämna EU och har även vänt tvärt i Natofrågan.

Liberalerna hoppas nu på att hotet från den fallande kronan och SD:s positionsförflyttning i fråga om Nato och EU ska göra partiet mer mottagligt för att också överge den svenska valutan till förmån för euron. Detta inför att Tidöavtalet står inför en omförhandling.

L hoppas svenskarna ska svänga

Men framför allt hoppas man på att svenska folket ska svänga i euro-frågan. I den folkomröstning som hölls 2003 vann nej-sidan stort. Men ekonomisk kris, galopperande inflation och en kraftigt försvagad krona är faktorer som Liberalerna hoppas kunna framställa som så hotfulla att en övergång till euron kan beskrivas som räddningen.

Än så länge finns inga starka indikationer på att svenska folket bytt fot och i stor majoritet vill överge kronan med anor tillbaka till 1500-talet och Gustav Vasa. Många ser den som en omistlig del av Sveriges kulturhistoria och nationella identitet på nästan samma nivå som det svenska språket.

Fortsatt nej till euron från SD

Sverigedemokraterna har så här långt heller inga planer på att göra en omsvängning också i euro-frågan. Inför omförhandlingen av Tidöavtalet vill man tvärtom få in starkare EU-kritiska skrivningar.

När Aftonbladet frågar SD:s ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt om hur hans parti ställer sig till att låta L få gehör för sin önskan om att utreda ett valutabyte, svarar han att det inte är aktuellt.

– Det är inget som intresserar oss. Vi har haft en folkomröstning och den gäller fortfarande. Vi är inte i färd med att byta uppfattning på något sätt, bedyrar han.

Beskedet välkomnas av de SD-väljare som upplevt en besvikelse över partiets förflyttning i EU- och Natofrågan och som inte heller tycker att man levererat tillräckligt i regeringssamarbetet beträffande det utlovade ”paradigmskiftet” i migrations- och kriminalpolitiken eller i att få ned drivmedelspriserna.

Pehrson: Behövs ingen ny folkomröstning

Liberalernas partiledare Johan Pehrson ger emellertid inte upp utan kräver fortsatt att tillsättandet av en utredning om att införa euron ska ingå när Tidöavtalet omförhandlas. Men enligt Sjöstedt finns inget som helst utrymme för några eftergifter där.

– Det är lite orimligt och lite obegripligt. Jag antar att de vill försöka mejsla in ägarskap i någon sakfråga, för de har ju inte ägarskap i någon sakfråga. Så jag antar att det är någon partistrateg som ligger bakom det, spekulerar han.

Johan Pehrson anser också att ett byte av valutan från krona till euro kan ske bara genom ett enkelt riksdagsbeslut. Att svenska folket skulle få gå till valurnorna på nytt i en folkomröstning anser han är uteslutet. L-ledaren lutar sig mot att det gick att göra så i frågan om svenskt Natomedlemskap som av många anses ha motsvarande dignitet.

Det är något som i nuläget helt avvisas av Sverigedemokraterna. Oscar Sjöstedt brasklappar emellertid för att saker skulle kunna ”hända” som förmår partiet att ändra uppfattning.

– Min uppfattning är väldigt bestämd och jag är övertygad om att den delas av Jimmie Åkesson och övriga i partiledningen. Och för all del från gräsrötterna. Vi gör ingen omsvängning och jag har svårt att se vad som kan hända för att vi ska börja vara intresserade av att diskutera de här frågorna överhuvudtaget, säger han till Aftonbladet.