Coronapandemin skapar ett ”möjlighetsfönster” för att driva igenom klimatomställningen. Det skriver Klimatpolitiska rådet, en myndighet som skapades 2018 och lyder under Miljödepartementet, i en rapport som släpps idag.

Klimatpolitiska rådet skriver i början av rapporten att coronapandemin är en kris som innebär stora påfrestningar för samhället. Krisen ”har drabbat många familjer och enskilda hårt”, heter det.

Men, menar myndigheten, pandemin kan även skapa ”ett möjlighetsfönster för klimatomställningen”. En kris kan vara ”ett utrymme för nya sanningar att etableras”, står att läsa i rapporten.

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet, säger rådets ordförande Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.

Målet är ett Sverige fritt från fossila utsläpp år 2045.

Faksimil

Efterlyser ”stark styrning”

Bland annat frågar sig rapportförfattarna om regeringen inte borde villkora utbetalningar av coronastöd med att de företag som tar del av stöden klimatanpassar sin verksamhet.

I rapporten konstateras ockå att det finns ett antal utmaningar, eller så kallade ”hinder för omställning”, som regeringen kommer behöva ta itu med. Sju sådana hinder identifieras, varav ett har rubriken ”Normer och värderingar”.

”Krävs en normförskjutning och beteendeförändring, hos privatpersoner eller hos bolag?” frågar sig Klimatpolitiska rådet och slår därefter fast att: ”Samåkning, minskat antal resor och överflyttning till kollektivtrafik kräver förändring i beteende hos privatpersoner.”

För att förändra svenskarnas normer och värderingar kan det krävas en ”stark styrning” som exempelvis ”tvingande åtgärder eller starka ekonomiska incitament”, skriver Klimatpolitiska rådet.