Regeringens utredare föreslår nya lagar mot ”blåljussabotage” och hot mot vårdpersonal

Delningar

Riksåklagare Anders Perklev har på regeringens uppdrag utrett införande av ett antal nya brottsrubriceringar i syfte att uppdatera svensk lag för den situation som idag råder i landets många så kallade utanförskapsområden. Bland de nya brott som föreslås få egna rubriceringar och definitioner finns blåljussabotage och hot mot vårdpersonal, brandkår och polis.

Blåljussabotage ska enligt Perklevs förslag föras in i brottsbalken som ett brott där någon ”med våld eller hot eller skadar egendom eller på annat sätt hindrar att blåljuspersonal kommer fram”. Brottet föreslås i sin normalgrad kunna ge fängelse i högst fyra år.

Perklev föreslår i sitt betänkande också en skärpning av påföljden för grovt våld och hot mot tjänsteman, där minimistraffet höjs från sex månaders till ett års fängelse och maximistraffet från fyra års till sex års fängelse.

Den uttalade bakgrunden till utredningen är den stenkastning, det våld och den skadegörelse riktat mot polis, ambulans och räddningstjänst som blivit vardag i de ’särskilt utsatta’ bostadsområden där integrationspolitiken misslyckats och gängkriminalitet och andra antisociala fenomen ökat lavinartat. Även vårdpersonal omnämns särskilt i utredningsförslaget, en yrkeskategori som numera arbetar med våldet och hoten ständigt närvarande när de ska ta hand om bl.a. skottskadade kriminella.

Perklev förklarade att han under utredningsarbetet gjort studiebesök hos bland annat polisen på Järvafältet i Stockholm och i Rosengård i Malmö och kommit till slutsatsen är att ”det i stor omfattning förekommer stenkastning, våld och hot mot räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård i de utsatta områdena”. Han berättade också om hoten och våldet mot personal på sjukhusens akutmottagningar.

Justitieminister Morgan Johansson (S) slog vid en pressträff där Perklevs delbetänkande presenterades fast att det ”måste få rejäla konsekvenser och straff att ge sig på den som räddar liv och jobbar med att upprätthålla tryggheten”, men hade ingen förklaring till varför Sverige på senare tid upplevt en sådan kraftig ökning av dessa typer av brott, så att nya lagar måste stiftas.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.