➤ NY IT-SKANDAL På måndagen seglar ännu en it-relaterad skandal upp. Denna gång är det regeringskansliet som har outsourcat hantering av it-underhåll och gett tillgång till känslig nätverksinfrastruktur till externa leverantörer utan ett säkerhetsskyddsavtal, vilket kan strida mot lagen.

Mellan 2012 och 2017 hade bolaget Atea – alltså extern personal – i uppdrag att underhålla utrustning i regeringskansliet som är så känslig att den potentiellt skulle kunna utnyttjas för avlyssning alternativt sabotage. Sedan i september i år är det företaget Cygate som har tagit över denna drift.

Inte i något av fallen hade något säkerhetsskyddsavtal upprättats mellan parterna, rapporterar DN.

Utan ett sådant avtal kan extern personal inte registerkontrolleras för att kolla deras lämplighet för arbetet. Myndigheter är skyldiga att teckna sådana i de fall en leverantör kan komma ta del av uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet.

Både Atea och Cygate har haft tillgång till och kontroll över informationen som passerar i regeringskansliets nätverk samt videokonferenssystem.

Från regeringskansliet påstår man att säkerhetsskyddsavtal inte krävs då driften av nätverket sköts av egen personal och att de externa leverantörerna inte har tillgång till information som passerar i nätverket.

Statsminister Stefan Löfven (S) har efter dagens avslöjande anmälts till KU av Kristdemokraterna.