magdalena-biogasbuss-feat

Bild: Okänd / Kjell Andersson.

Ekonomi

Regionen ställde om till skattebefriad biodrift – blir nu blåst av regeringen

Publicerad 2/12/2022
Annons

Samtliga bussar i Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ställts om från bensin och diesel till biodrivmedel. Detta för att gynna miljö och klimat men också därför att dessa drivmedel befriades från koldioxid- och energiskatt. Men nu när omställningen är genomförd anser regeringen att den ekonomiska moroten har tjänat sitt syfte och sviker löftet om skattebefrielse. Kostnaden för Stockholms SL-resenärer kan bli hög, runt 300 miljoner kronor.

Den socialdemokratiska regeringen föreslår nu utan föregående varning att skattebefrielsen för biodrivmedel slopas. Förslaget har skickats ut på remiss och om det inte stöter på patrull kan löftessveket vara ett faktum från årsskiftet.

Det politiska styret i Region Stockholm är måttligt förtjusta över kallduschen kritiken mot S-regeringens som man upplever det falskspel är inte nådig.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) åberopar talesättet att otack är världens lön och känner sig grundlurad:

– Vi har ägnat mycket möda och pengar åt att ställa om och köra grönt. Det här slår undan benen på oss.

Beskedet från regeringen kommer efter att den förvissat sig om att alla Region Stockholms bussar redan ställts om till drift med de flytande biodrivmedlen HVO och RME, biogas eller eldrift. Med skattebefrielsen som ekonomisk morot har motsvarande genomförts också på andra håll i landet.

300 miljoner kronor dyrare ta bussen, t-banan eller pendeltåget

Om skattebefrielsen på biodrivmedel tas bort, så som regeringen nu vill, kommer bränslekostnaderna bara för SL i Stockholm att öka med 300 miljoner kronor. Det är en kostnad som sannolikt landar på kollektivtrafikens resenärer i form av höjda biljettpriser. Staten kan sedan använda de ökade skatteintäkterna till sådant som migration och u-landsbistånd.

En allt större del av de politiska beslut som fattas i Sverige bara är implementeringar av vad som redan bestämts av EU i Bryssel. Skattepolitiken sägs vara fredad från överstatlig inblandning men det gäller inte på det här området där EU:s nya Energiskattedirektiv styr beskattningen.

För att Sverige ska få fortsätta att skattebefria biodrivmedel krävs att regeringen frågar EU-kommissionen om lov. Men det har de socialdemokratiska statsråden valt att inte göra för nästa år och utan ansökan och beviljat tillstånd därifrån i tid är Sverige tvunget att avskaffa skattebefrielsen – även om en majoritet i Sveriges riksdag skulle vilja annorlunda.

Biodrivmedel ska beskattas som fossilt – EU bestämmer

Som grädde på skattemoset ska nu även det biodrivmedel som enligt den så kallade reduktionsplikten blandas in i bensin och diesel beskattas som om det vore fossilt bränsle. Det innebär att de redan skyhöga drivmedelspriserna kommer att öka ytterligare. Även här är det EU som bestämmer skatten i Sverige. Det rapporterar bland annat Mitti.

Mot sig har regeringen flera av oppositionspartierna liksom en stor del av den bilburna svenska befolkningen. Om kostnaderna för att resa kollektivt också skenar iväg riskerar Socialdemokraterna att alienera ytterligare en stor skara väljare. Den skattechocken kommer dock inte förrän efter valet då det är för sent att ångra vilken valsedel man lade i kuvertet.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
882Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons