I en skrivelse från Polismyndigheten till Statens ansvarsnämnd framgår att Carin Götblad, chef för Polisregion Mitt, slarvat med redovisning av resekostnader och skattepliktiga förmåner. Hon ska heller inte ha hållit sig till de riktlinjer som finns för attester inom Polismyndigheten.

Enligt regelverket ska Götblads egna kostnader godkännas av en regional rättschef. I stället är det en biträdande regionpolischef eller en kanslichef som skrivit under kostnaderna, rapporterar SVT Nyheter.

I granskningen framkommer att hon under 2018 inte redovisat ett flertal tåg- och taxiresor mellan bostaden och arbetsplatsen som skattepliktiga förmåner.

Polismyndigheten understryker att man ser allvarligt på en ”systematisk felaktig hantering som haft sin grund i att Götblad har varit okunnig om regelverket på området”.

Med hänvisning till hur Götblad misskött sitt jobb vill Polismyndigheten se att hon får en varning.

Man ska ha haft ett samtal med Götblad där hon uppgett att hon redovisat de ersättningar hon fått till Skatteverket och att ingen talat om för henne att dessa också måste registreras i polisens eget system.

Inte första gången

Götblad har också vid ett tidigare tillfälle varit föremål för en liknande arbetsrättslig prövning. Då handlade det om 23 taxikvitton som inte redovisats på korrekt sätt och man fick påminna henne om att vara noggrann med att ange skälen för sina utlägg. Sedan avskrevs ärendet utan vidare åtgärder.

Ifall det blir någon varning eller inte denna gång är upp till Statens ansvarsnämnd att besluta.