Vanligtvis går elpriserna ned på sommaren då det blir varmare. Maj 2022 blev dock ett undantag då elen låg på den tredje högsta nivån någonsin.

1,39 kronor per kilowattimme, som boende i södra Sverige fick betala för elen i maj, är den tredje dyraste månaden som någonsin har uppmätts på elbörsen Nordpool.

– Det är verkligen en exceptionell situation, säger elmarknadsanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis till TT.

LÄS ÄVEN: Rapport: Vinterns elkaos orsakades av nedlagd kärnkraft

Enligt Holtz beror uppgången framför allt på kriget i Ukraina.

– De har väldigt höga priser på kontinenten på grund av det. Gaspriserna har skjutit i höjden. Då blir det dyrt att producera el i omgivande länder, och det smittar av sig på Sverige, säger han.

Här för att stanna

Även om prognoser är mycket svåra i det osäkra läget tror han att de höga priserna är här för att stanna.

– De kan vara ett bra tag framöver. En stor del hänger på gasflödet från Ryssland – kapas det helt kommer priserna att skjuta i höjden och i extremfall kan vi behöva ransonera, säger han, och tillägger:

LÄS ÄVEN: Näringslivet i elupprop mot energiministern: ”Bråttom nu”

– Just på grund av gasen kan nästa vinter bli värre än den förra, prismässigt.

Han understryker samtidigt att de höga nivåerna endast omfattar södra Sverige och att priserna i norr kommer vara förhållandevis låga.

Använd el på natten

För att undvika höga elräkningar är Holtz tips inför sommaren att vara flexibel med när på dygnet man använder mest el då priset brukar vara lägre på kvällar, nätter och helger.

Har man en elbil kan den laddas på natten.

Skadar investeringsviljan

Enligt Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, innebär stora prissvängningar en stor risk för investeringsviljan och skadar förtroendet för energisystemet. Risken är att företag väljer att investera i andra länder än Sverige.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Halva elpriset om Ringhals 1 och 2 inte stängts

Han menar också att den ryska invasionen av Ukraina inte är den enda anledningen till de höga elpriserna.

– Man får hålla isär kort och lång sikt. Mycket av de vi ser nu beror på kriget, men i stort sätt alla är överens om att vi på 25 års sikt måste dubbla den svenska elproduktionen. Då krävs det kraftigt utbyggd vindkraft, en ökad takt i tillståndsgivningen, och att man undanröjer hindren för planerbar energi, säger han.