Trots skenande el- och bränslepriser har befolkningen i Sverige ett rekordhögt förtroende för Socialdemokraterna. Samtidigt anser en hög andel att Sverige är på rätt väg.

Utöver el- och bränslepriser tillkommer en fortsatt hög brottslighet, ett nedrustat försvar och tomma beredskapslager samt en inhemsk livsmedelsförsörjning som hotar att kollapsa.

Trots situationen är det 43 procent som enligt senaste förtroendebarometern från Medieakademin säger sig ha förtroende för Socialdemokraterna. Siffran är den högsta som partiet uppnått sedan mätningen började göras för 25 år sedan.

En lika stor andel, 43 procent, anser att Sverige är på rätt väg – den högsta noteringen sedan frågan började ställas 2015.

Sjukvården och bolaget i topp

Sjukvården (77 procent) ligger i år i undersökningens topp följt av Polisen (76) och Universitet/Högskolor (72).

Bland företag ligger Systembolaget i topp, 73 procent uppger att de har ett högt eller ganska högt förtroende för företaget.

När det gäller statstelevisionen och statsradion får SR förtroende av 70 procent och SVT 66 procent. Här skiljer det sig dock kraftigt åt beroende på vilka partisympatier man har.

Hos de som röstar på Miljöpartiet och Socialdemokraterna är förtroendet för SVT högt (86 procent), medan motsvarande nivåer hos Sverigedemokraterna ligger på 31 procent och Kristdemokraterna 47 procent. Liknande siffror redovisas även för Sveriges radio.

Vänstervridet public service

En annan slutsats av undersökningen är att nästan fyra av tio av de tillfrågade anser att SVT och Sveriges radio är vänstervinklade i sin nyhetsbevakning. Endast två procent anser att SVT och Sveriges radio är högervinklade.