Parallellt med de skenande elpriserna har svenska folkets stöd för kärnkraft, som av många också ses som den enda realistiska lösningen för att klara de så kallade klimatmålen, ökat.

I december rapporterade Samnytt att det svenska stödet kärnkraft ökat från 32 till 39 procent.

– Det ser ut som att vädret och elpriset har fått en mycket tydlig och snabb opinionseffekt, i synnerhet i Sydsverige där elpriset rusat mest. Nu är det en het politisk fråga om kärnkraften kan och bör vara en lösning på problemet med elpriserna. Men här framgår det att allt fler hos allmänheten börjar göra den kopplingen, sa Peter Santesson, opinionsanalytiker och vd för Infostat.

LÄS ÄVEN: Elkrisen: Ökat stöd för kärnkraft

Enligt nya siffror fortsätter stödet att öka och ligger nu på rekordnivåer.

56 procent av de som svarat i Novus-undersökningen, gjord sista veckan i mars, säger ja till att bygga ny kärnkraft vid behov. Det är en statistiskt säkerställd ökning från 46 procent i höstas.

28 procent svarar att de nuvarande kärnkraftverken ska användas men vill inte se några nya. Endast tio procent tycker att kärnkraftens ska avvecklas genom politiska beslut, ner från 14 procent i novembermätningen.

LÄS ÄVEN: De är redo att bygga ny kärnkraft i Sverige

– Höga elpriser, problem med elsystemet, även i Europa, säger Mattias Lantz, forskare vid Uppsala Universitet och ordförande för Analysgruppen, som förklaring till att kärnkraften seglar i opinionsmässig medvind.

Som jämförelse var det bara 30 procent som 2018 ville se ny kärnkraft och 20 procent ville avveckla kärnkraften.

SD-män

Två av tre svarar också ja på frågan ”Tycker du att kärnkraft kan vara ett medel för att klara klimatmålen?”

Av mätningen framgår även att det är främst män och M- och SD-sympatisörer som helst vill se mer kärnkraft. Desto mindre entusiastiska är kvinnor till vänster, även om stödet för kärnkraft ökat också vänsterut.