Enligt färska statistik från Migrationsverket fick rekordmånga utländska medborgare svenskt medborgarskap under 2017. Myndigheten har publicerat ett diagram på sitt officiella Twitter-konto av vilket framgår att totalt 55.420 blev svenska medborgare genom ansökan ifjol, vilket är drygt 15% fler än 2016.

I den siffran inkluderas dock inte dem som fick medborgarskapet genom anmälan – vilket innebär att den totala siffran egentligen är högre. Det vanligaste ursprungslandet för nya svenska medborgare blev Syrien, en ändring mot året innan när det var Somalia.

Migrationsverket uppger att ansökningar om medborgarskap hamnade på första plats av alla inkomna ansökningar till myndigheten. Beviljandegraden blev 83%. Enligt lagen om medborgarskap ställs inga krav på sökande beträffande språkkunskaper, egen försörjning eller integration. Det enda som krävs är en relativt kort vistelse i landet – som för dem med flyktingstatus är enbart två år, fastställd identitet och klanderfri vandel.

När det gäller medborgarskap genom anmälan ställs inte heller de kraven. Det enda kravet är vistelse i landet under en kort period. Samhällsnytt har tidigare i flera artiklar avslöjat att tiotusentals migranter med oklar identitet kunde få svenskt medborgarskap genom anmälan, förbi de vanliga kontrollerna.

LÄS MER: Över 11 tusen somalier med oklar identitet fick svenskt medborgarskap