Brottsförebyggande rådets senaste nationella trygghetsundersökning visar att den skenande brottsligheten i samhället påverkar alltfler. Nu uppger nästan 50 procent av de tillfrågade att de oroas över situationen.

Otryggheten och oron för brott ökar generellt. Störst är ökningen bland unga män i åldrarna 16-19 år där man främst oroas för att utsättas för personrån. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som Brottsförebyggande rådet publicerar på torsdagen.

Andelen som i dag oroas över brottsligheten i samhället ligger på 47 procent, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 2019 och den högsta nivån sedan mätningarna startade.

19 procent av unga män oroar sig över att rånas.

– Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast. Det bör dock noteras att även om unga mäns oro har ökat tydligast, så är det generellt sett kvinnor som är mest oroliga, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

Sex procent utsatta för rån

Andelen unga män som uppger sig ha utsatts för personrån har ökat från 2,5 procent 2016 till 5,9 procent 2019.

Personbrottet flest uppger att man utsatts för är hot.

Trots den dystra situationen ökar förtroendet för polisen, från 42 procent 2017 till 54 procent 2019.