Nya siffror från Domstolsverket visar på en dyster utveckling vid landets domstolar. ”Miljön har blivit tuffare både i korridorerna och i rättssalarna,” säger chefsrådman Lennart Strinäs vid Malmö tingsrätt till Metro.

Otillåtna föremål som tas i beslag i säkerhetskontrollen kan exempelvis vara vapen av olika slag. Tillsammans med andra incidenter som hot, våld och ordningsproblem har de ökat med 27,5 procent sedan 2017 – från 378 till 482 anmälda incidenter.

Framför allt är det antalet beslagtagna otillåtna föremål som ökat, från 161 till 247 stycken under samma period – en ökning med drygt 50 procent.

Mellan 2013 och 2018 är ökningen av antalet ordningsstörningar dramatisk – från 26 till 138 stycken. Ofta är det vid gängrelaterade rättegångar som risken för ordningsstörningar ökar.

– Det är svårt att peka på en enskild orsak till ökningen. Ordningsstörningarna kan handla om mindre allvarliga händelser, som att någon är högljudd och stör ordningen på det sättet, eller att det gränsar till en tumultsituation där en person är otrevlig och uppför sig på ett sätt som inte är lämpligt mot domstolens medarbetare eller besökare vid domstolen, säger Joakim Eklund, biträdande säkerhetschef på Domstolsverket.

Enligt chefsrådman Lennart Strinäs vid Malmö tingsrätt har miljön blivit tuffare och vissa åhörare och tilltalade uppvisar mindre respekt för domstolen. Han säger även att domarnas uppgift att hålla ordning i rättssalen har blivit större och viktigare än vad den var tidigare.