Trots att Socialdemokraterna behåller sin plats som största parti i SCB:s nya mätning är deras resultat det sämsta någonsin. SD går framåt och ökar med hela 5,5 procentenheter jämfört med förra mätningen i maj.

Statistikmyndigheten Statistiska centralbyråns mätning visar hur svenskarna skulle rösta om det vore val idag.

Socialdemokraterna backar med med 1,3 procentenheter jämfört med förra mätningen vilket ger dem 26,3 procent – det lägsta resultatet någonsin för partiet.

Så här fördelar sig rösterna enligt undersökningen. Förändringen under staplarna visar skillnaden jämfört med valet 2018.

Källa: SCB

Sverigedemokraterna blir med sina 22,6 procent i mätningen Sveriges näst största parti. En Sverigedemokratisk fullmäktigeledamot i Stockholm poängterar att SD även är näst största parti bland kvinnor.