På grund av kriget i Ukraina finns nu en risk för brist på viktiga vattenrenande kemikalier. Branschorganisationen Svenskt vatten säger att det kan bli aktuellt att nedprioritera rening av visst avloppsvatten.

För att alla svenskar ska kunna få rent dricksvatten i kranen och rent avloppsvatten ska gå ut i sjöar och vattendrag, krävs att vattnet genomgår en reningsprocess. Men nu kan det bli brist på de kemikalier som används för att rena vattnet – redan i sommar.

Anledningen till den potentiella bristen är att Ryssland, Ukraina och Belarus är storproducenter av råvarorna till dessa kemikalier.

LÄS ÄVEN: Vedbrist i stora delar av landet i elkrisens spår

Kan tvingas prioritera bort vissa reningsverk

Pär Dalhielm, VD på Svenskt vatten, säger till SR att en brist kan bli problematisk.

– Ja men då är det klart, då får vi ju problem med att rena vatten till den kvalitet vi vill, säger Dalhielm.

I vissa reningsverk kan det bli aktuellt att dra ned på kemikalierna.

– Över hela landet så har vi kategoriserat reningsverk för att på bästa sätt kunna förstå vilka reningsverk är det som är viktigast att vi upprätthåller maximal kapacitet på, och därmed ska ha de här kemikalierna, och vilka reningsverk kan vi prioritera ner lite lägre till förmån för andra, säger han.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Elbristen beror på inkompetens och korruption