Revisorsinspektions (RI) två medarbetare revisionsdirektören Kerstin Ceder och avdelningsdirektören Tobias Fredriksson meddelar nu att de avskriver ärendet mot revisorn för mediestödsfuskande Blankspot. Detta innebär att revisorn Ingrid Svedin tillåts komma med felaktiga uppgifter på flertalet punkter utan konsekvenser inför Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Samtidigt har det framkommit att revisorn Sonny Malmquist precis har erkänt omfattade fusk med luftfakturor mellan Tempus och moderbolaget Tricordia. Trots detta har RI valt att avskriva även det ärendet enligt NewsVoice.

Den första grundstenen i Brit Staktons tvivelaktiga ansökan om mediestöd var att hon har verkar ha övertygat sin revisor att skriva på dokument som saknar någon koppling till verkligheten. Den andra grundstenen är att hon suttit som mediestödsledamot sen 2015 och är en veteran i MPRT:s beslutande nämnd. Det kan misstänkas att det är därför hennes skapelse, Blankspot, som hon driver tillsammans med kommunisten Martin Schibbye fått omfattande mediestöd. Hennes revisors påskrivna dokumentation, som ligger till grund för stödet, har dock varit felaktig.

Falska intyg

Det initiala problemet är att Svedin verkar inte ha granskat Blankspots utgåvoprotokoll. Det innehåller till exempel stora mängder utbildningsmaterial från 2017 som utgör runt tio procent av allt som påstås ha producerats under 2018. Vidare noterar Samhällsnytt att två utgåvor inte existerar överhuvudtaget i det protokoll som Svedin påstås ha granskat (vecka 30 och 35). Ytterligare 10 utgåvor har under 10.000 tecken och borde därmed inte vara godkända.

LÄS MER: Stakston slipper betala tillbaka bidrag trots omfattande fusk

Trots detta slår Svedin fast i sitt intyg: ”antalet publiceringar eller sändningar uppgår till totalt antal: 52.”

Hon skriver vidare: ”Varje publicering motsvarar minst den totala årliga omfattningen delat med antalet utgåvor [red. anm. 43 270 tecken]”

Omfattning av det totala redaktionella materialet påstås också ha granskats av Svedin. Detta har dock knappast gjorts då minst 17 publiceringar från ett odaterat utbildningspaket med felaktiga datumstämplar är införda i utgåvoprotokollet.

Revisoren påstår sig också ha granskat ”den metod som det sökande mediet använt för att producera utgåvoprotokoll samt de trafikrapporter som ligger till grund för framtagande av statistik gällande antalet regelbundna användare.” Det verkar dock inte heller ha gjorts då rapporterna inte kan uppvisa de 1 500 regelbundna användare som krävs. En mer detaljerad studie visar att hela 21 olika veckor inte når upp till kravet på 1 500 användare. Den metod som Svedin möjligen har använt i sin granskning är beräkning av ett medelvärde i detta fall varpå man fick felaktigt resultat.

Att Blankspot utöver detta inte har följt de tekniska anvisningarna är uppenbart, speciellt då deras material på Soundcloud och Youtube helt saknar användarförankring.

I dokumentet nedan framgår de olika punkterna som Svedin felaktigt har intygat:

Ingrid Svedins intyg innehåller mängder av felaktigheter.

Revisorsinspektionen: ”Ingenting att kritisera”

Jurist Tobias Fredriksson förklarar för Samhällsnytt varför Svedin har godkänt felaktigheter i sina intyg:

När du kollar på Svedins yttrande och information har hon skrivit ett falskt intyg. Hon har skrivit att varje enskild utgåva uppfyller teckenkravet på årsbasis. Varför får man skriva dokument som är falska?

– Om man ser i revisionen finns det olika typer av tjänster revisorer utför. Dels är det revision av årsredovisningarna. Vad det här är är ett SNT-intyg. Jag vet inte om du vet vad ett SNT-intyg är?

I det här fallet går det till Myndigheten för press, radio och tv som antar att allt som står i det är sant?

– Om man ser på vad ett SNT-intyg är. Revisor i sig styrker inte några uppgifter i ett SNT-intyg utan redogör bara för de omständigheter och iakttagelser revisorn själv rapporterar. Det är upp till läsaren att dra de slutsatserna man kan. Det innebär att revisorn redogör vad man har gjort i sitt intyg. I det här fallet tycker vi att Svedin har redogjort för de granskningsåtgärder hon har gjort, vad hon har gjort i alla stegen och uppfyller alla de krav som ställs för att utfärda ett SNT-intyg.

Hon har skrivit att hon har granskat antalet publiceringar och sändningar samt omfattningen av varje enskild publicering. Det har hon ju inte gjort?

– Mmm.

Flera av dessa av publiceringarna existerar inte ens och vad gäller teckenmängden är det bara 20 av 52 som uppfyller kravet. Hennes dokument är ju falskt. Vad är din kommentar till det?

– Där får vi väl helt enkelt ha olika åsikter i vår bedömning av den frågan. Vi har gjort den bedömningen att hon inte kan kritiseras för det som hon har skrivit här utan det är i enlighet med de standarder som gäller för sådana här intyg. Det är upp till läsaren att avgöra vilka slutsatser man kan dra.

Det är alltså okej för revisorn att skriva revisorsintyg för MPRT som de uppfattar som absoluta sanningar som är helt inkorrekta från Revisorsinspektionens synvinkel?

– Det får vara din tolkning av vårt beslut.

Du vet ju att dokumentet är felaktigt?

– Vi har fått igenom hennes granskning och inte funnit något att kritisera.