Kampanjer för att få fler barn diagnostiserade med kallad könsdysfori, det vill säga vid födseln råkat hamna i en kropp med ”fel” kön, har resulterat i ett ökat tryck på psykologer och läkare som utreder och genomför könsbyte – diagnoserna har stigit med 1 500 procent sedan 2008 bland flickor i åldrarna 13-17 år. Nu anordnar Förbundet Transammans, med stöd från den könsidentitära riksorganisationen RFSL, kolloverksamhet dit HBTQ-medvetna föräldrar kan skicka sina barn för att öka chansen att de växer upp till transpersoner.

På sin webbplats skriver Transammans att verksamheten ”transkollo” riktar sig till ”transbarn” upp till 12 år. Man är tydlig med att någon nedre åldersgräns för barnen inte finns.

Till skillnad från vanliga sommarkollon är vistelsen här fylld med aktiviteter i form av föreläsningar och workshops kring trans. En annan skillnad är också att alla ledare och anställda är transpersoner.

Ideologiska krav för att få vara med

För att få delta i kolloverksamheten behöver man visa att man är lojal med transrörelsen och dess politiska värderingar genom att teckna ett medlemskap, antingen i Transammans eller RFSL Ungdom. Organisationen skriver också att man sållar bland de sökande och väljer ut de man tycker har rätt profil, detta för att ”skapa en bra grupp”.

Växande kritik

Kritik har från flera håll riktats mot att transrörelsen med sina värvningskampanjer börjat vända sig alltmer aggressivt mot unga och barn i allt lägre åldrar.

Från forskarhåll menar man att den explosionsartade ökningen av könsdysforidiagnoser i lägre åldrar snarare har politiska förtecken än medicinska och att det bakom de identitetskriser som naturligt drabbar många unga döljer sig helt andra former av problematik än att de, som transrörelsen gör gällande, skulle vara födda i en kropp med fel kön.