Riksbanken höjer sin styrränta med ytterligare 25 punkter, 0,25 procentenheter. Det meddelas i dagens penningpolitiska beslut. Från onsdag nästa vecka kommer styrräntan vara 3,75 procent.

Det rör sig om årets tredje räntehöjning, om än en mindre höjning än de två tidigare höjningarna. Beslutet innebär att Riksbanken höjt styrräntan med 1,25 procentenheter hittills under 2023.

Sammantaget är det en lägre höjning än Europeiska centralbankens (ECB) som höjt sin styrränta med 1,5 procentenheter hittills i år och beräknas höja den med ytterligare en halv procentenhet innan året är över.

Skuldsatta hushåll

Efter sommaren 2022 lade Riksbanken sin styrränta signifikant över ECB-räntan. I september höjdes den exempelvis med en hel procentenhet till 1,75 procent sedan ECB höjt sin ränta till 0,75 procent. I november gjordes sedan en höjning med ytterligare 75 punkter efter att ECB gjort en lika stor höjning.

Under vintern och våren har ECB emellertid kommit ikapp med sina höjningar, och sedan i maj har den svenska styrräntan och räntan i Euroområdet legat på samma nivå.

Att Riksbanken inte höjer räntan mer förklaras delvis med svenskarnas större räntekänslighet. Banker har under många års tid frikostigt beviljat stora bolån till låg ränta, vilka många hushåll nu får allt svårare att betala när räntorna stiger.

Trots det väntas ytterligare minst en räntehöjning innan året är över.

Kronan föll

Direkt efter räntebeskedet föll den svenska kronan i värde. Ett tecken på att marknaden uppfattade räntehöjningen som för liten, för försiktig och inte tillräckligt ”hökig”.

Värdet på den svenska kronan ligger nu runt rekordlåga nivåer. Det gör att varor och tjänster som importeras till Sverige blir dyrare, vilket leder till inflation.

Riksbanken bedömer dock i sin penningpolitiska rapport att inflationstakten i Sverige minskar, men fortsatt ligger på en för hög nivå. Den så kallade KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) i maj låg på 6,7 procent.

LÄS ÄVEN: Riksbanken höjer räntan ytterligare 50 punkter