På torsdagen meddelade Riksbanken att styrräntan höjs med 0,5 procentenheter och landar nu på 0,75 procent. Det är den högsta höjningen sedan februari 2000.

Riksbanken skriver i ett pressmeddelande att inflationen har ökat kraftigt och väntas vara kvar över sju procent under resten av året. Risken har därmed ökat för att den höga inflationen ska bita sig fast i pris- och lönebildningen.

Höjningen ska därför se till att inflationen återgår till målet. Vidare uppges det att räntan kommer att höjas ytterligare framöver och ligga nära 2 procent i början av nästa år.

SEB förutspår ytterligare en höjning vid nästa räntebesked i september och då med en ny styrränta på 1,25 procent, rapporterar statstelevisionen.