Det lutar mot en ny räntehöjning nästa månad för att tackla inflationen som biter sig fast. Men därefter avtar det inte. Räntan behöver ligga kvar på en hög nivå under lång tid framöver – även efter inflationsmålet har uppnåtts. Det meddelar vice riksbankschef Anna Breman.

Det var i samband med ett evenemang anordnat av Swedbank på torsdagen som riksbankstoppen delade med sig av myndighetens syn på det penningpolitiska läget.

LÄS ÄVEN: Problem dämpa inflationen utan att knäcka bostadsägarnas ekonomi

När inflationen har kommit ned till två procent blir utmaningen att få den att stanna där. Anna Breman förutspår att räntan kommer att behöva ligga på en hög nivå under lång tid efter att inflationsmålet uppnåtts.

– Vi vet att detta är tufft för många hushåll, men vi kommer att behöva ha en fortsatt stram penningpolitik för att ligga kvar på målet när vi nått det. De flesta hushåll klarar fler räntehöjningar, säger Breman till TT.

När det gäller hushåll som har det ekonomiskt tufft säger Breman att kostnaderna från inflationen slår hårdare än räntehöjningarna. Riksbankstoppen framför att dessa hushåll kommer att gynnas av att inflationen går ned och när reallöneökningarna kommer.

Trots att konjukturen bromsar in hävdar Breman att arbetsmarknaden är fortsatt stark och förutspår att den kommer att vara stabil framöver.

LÄS ÄVEN: Antalet konkurser slår rekord – jämförs med 90-talskrisen

”Extremväder”

Vidare varnar Breman för nya inflationslyft. Detta på grund av bland annat ”extremväder” men även en svag svensk krona. På fredagen föll den svenska kronan till en ny bottennivå mot euron. På förmiddagen kostade en euro 11,92 kronor.

– Sommaren har präglats av geopolitiska spänningar, extremväder och ett pågående krig i Europa. Det kan bland annat påverka varupriser, energipriser och livsmedelspriser, säger Breman till TT.

I slutet av september kommer Riksbanken ha sitt nästa penningpolitiska möte och prognosen är ännu en höjning.

LÄS ÄVEN: Riksbankschefen befarar att inflationen kvarstår