Att svenska folket i form av elstöd nu får tillbaka lite av de pengar de under elkrisen betalat in i överpriser är något som den nye riksbankschefen Erik Thedéen inte är odelat glad åt. Det vore ur inflationssynpunkt bättre om svenskarnas köpkraft hålls nere, resonerar han.

Många svenska hushåll har drabbats hårt av de den rödgröna elkrisen och dess skenande elpriser. Den nya blågula Tidöregeringen håller som bäst på att städa upp efter S+MP-regeringens som många anser energipolitiska vanstyre, och en del i detta är att kompensera de drabbade ekonomiskt med ett elstöd.

Alla gillar dock inte att svenskarna får några kronor mer i plånboken och en bättre chans att klara sina elräkningar. Bland dessa återfinns den nye riksbankschefen Erik Theéen, som snabbt efter tillträdet såg till att höja sin egen lön jämfört med föregångaren Stefan Ingves och nu kvitterar ut någonstans kring 4 miljoner kronor om året.

I en intervju i statstelevisionens utfrågningsprogram ”30 Minuter” uttrycker Thedéen kritik mot att svenska folket får elstöd. Regeringen har beslutat att 56 miljarder ska betalas ut till hushållen. Men det gillas inte av riksbankschefen.

Skälet är att det ökar hushållens köpkraft och därmed spär på inflationen. Om hushållens köpkraft strams åt och hålls nere blir det lägre inflation menar Thdéen. Han lutar sig mot prognoser från bland annat ekonomiprofessor John Hassler.

Inflationen inte svenska folkets fel

Kritiker menar samtidigt att det inte är hushållen och deras konsumtion som bär skulden för den skenande inflationen. Den kan i stället härledas till politiska beslut långt ovanför den vanlige medborgarens huvud. Och inte minst har Riksbanken, där Thedéen nu basar, med sina beslut om styrräntan en stor skuld i dramat.

Dessutom, menar kritiker, handlar elstödet inte om någon nådegåva från politikerna. Staten har i form av punktskatter och moms dragit in ett oräkneligt antal miljarder på de extremhöga elpriserna och det som nu sker är att svenska folket får tillbaka lite av de pengar de betalat i vad som i realiteten är en kraftig smygskattehöjning.

Riksbankschefen törs dock inte gå all in och förorda att utbetalningarna av elstöd bör stoppas. Rent allmänmänskligt säger han sig ömma för de svenskar som har det sämre ekonomiskt ställt än han själv och därför har han och kollegorna i Riksbankens styrelserum beslutat att inte formellt kritisera regeringen för elstödet.

– Den extrema elprischock som vissa hushåll utsatts för är kraftigt åtstramande. Det förefaller för mig rimligt att kompensera dem, säger Erik Thedéen till 30 Minuter.