I veckan beslutades att riksdagens ledamöter får höjda arvoden. De får nu en bra bit över 70 000 kronor i månaden.

I måndags meddelade riksdagen arvodesnämnd att man beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till totalt 73 000 kronor i månaden från och med den 1 januari 2023.

I de överväganden som legat till grund för beslutet säger sig nämnden ha beaktat de löneökningar som ägt rum under 2022 och det osäkra ekonomiska läget.

LÄS ÄVEN: Riksdagen höjer sina löner

Nämnden består av Jonas Malmberg, jurist och justitieråd i Högsta domstolen, Peter Egardt, ämbetsman och vd, och Barbro Holmberg, före detta generaldirektör på Migrationsverket och migrationsminister under åren 2003-2006.