Riksdagsledamöter som sällan eller aldrig under perioder deltar i riksdagsarbetet men ändå får full ersättning är ett återkommande diskussionsämne. Det bryter inte mot reglerna men snart kan en lagändring ändra på det.

Samtliga åtta riksdagspartier står bakom lagförslaget. Detta innebär att riksdagsledamöter som utan giltigt skäl uteblir från omröstningar ska kunna åläggas att betala tillbaka arvodet på 69 900 kronor i månaden.

Är en riksdagsledamot frånvarande vid minst 60 procent av voteringarna under en tremånadersperiod ska denna få en tillsägelse av talmannen.

Ifall beteendet fortsätter under ytterligare ett kvartal ska Riksdagens arvodesnämnd kunna kräva att arvodet återbetalas för den aktuella perioden.

I vår kommer riksdagsstyrelsen att lägga fram förslaget som den parlamentariska kommitté som utrett riksdagens arbete har arbetat fram. Själva beslutet väntas tas i höst för att sedan träda i kraft vid årsskiftet.