Rikspolischef Anders Thornberg vill se ett flertal lagändringar för att motverka den grova brottsligheten. Bland annat föreslår han att kontanter ska kunna förverkas även om den misstänkte inte dömts för något brott. Dessutom vill han att de som rör sig i kriminella miljöer ska kunna beläggas med vistelseförbud.

I en debattartikel kritiserar rikspolischef Anders Thornberg regeringens bristande förmåga att motverka den grova brottsligheten. Han ger samtidigt en lång rad förslag på åtgärder, sammanfattade i fyra punkter: Stärk socialtjänsten, försvåra en kriminell livsstil, utveckla samhällets kontroll­system samt renodla polisens uppdrag.

Den, i huvudsak invandringsrelaterade, organiserade brottsligheten har vuxit sig stark i Sverige, konstaterar rikspolischefen och skriver att den idag utgör ett hot mot det demokratiska samhället. Den fria rörligheten över gränserna utnyttjas av internationella stöldligor samtidigt som digitaliseringen möjliggör omfattande bedrägerier, skriver Thornberg i DN. Dessutom slår han fast att ”bristande integration” lockar barn och unga till kriminella gäng.

LÄS ÄVEN: Rikspolischefen vädjar om hjälp: ”Sätt ned foten”

Kritiserar regeringens handlingsförmåga

Polismyndigheten lämnade en skrivelse till regeringen med förslag till åtgärder redan för tre år sedan. Vissa av dessa har sedan dess verkställts men rikspolischefen konstaterar att brottsutvecklingen trots det fortfarande går åt fel håll.

Thornberg är kritisk till att regeringens utredningar fördröjer beslutsprocessen. Han menar att ”det synnerligen allvarliga läget” kräver mer handlingsförmåga och påpekar att: ”lagstiftning kan tas fram i snabbare takt och ändå uppfylla grundlagens krav på beredning”.

Den viktigaste åtgärden, anser Thornberg, är att avbryta de kriminellas möjligheter till nyrekrytering. Därför vill han att Socialtjänstlagen anpassas så att kommunerna lättare ska kunna vidta åtgärder mot omyndiga.

På så vis ska unga med ”problematisk utveckling” kunna omhändertas i ett tidigare skede än idag. Samtidigt vill rikspolischefen att föräldrarnas inflytande på beslut om omhändertagande ska begränsas hårdare.

SE ÄVEN: VIDEO: Polis hotas vid gripande – ”Kommer knulla dig vänta bara”

Vill kunna beslagta kontanter utan dom

Thornberg vill försvåra den kriminella livsstilen. För att göra detta anser han att polisen ska kunna förverka kontanter som påträffas hos någon som inte kan redovisa pengarnas ursprung. Tanken är att komma åt narkotikahandlare som ofta rör sig med stora mängder kontanter.

Han föreslår även att människor som rör sig i kriminella miljöer ska kunna beläggas med vistelseförbud i vissa områden, även om de inte har dömts för något brott. Detta för att försvåra umgänge kriminella emellan och samtidigt skapa tryggare miljöer för allmänheten.

Ytterligare en åtgärd rikspolischefen vill se är införandet av ett ”särskilt brott” för den som uttrycker sig nedsättande­ el­­ler förödmjukande mot blåljuspersonal och andra tjänstemän. Samnytt har vid flera tillfällen rapporterat om hur poliser förnedras verbalt, framför allt i invandrardominerade områden.

Rikspolischefen vill även se ett större informationsutbyte myndigheter emellan, samt att polisen ska få lagra biometriska uppgifter om individer för att kunna kontrollera misstänkt kriminell verksamhet. Han förordar även att fler förvarsplatser byggs, framför allt i de norra delarna av landet.

För att göra polisens arbete mer effektivt vill Thornberg att polisens ska ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, att bekämpa brott. Enklare uppgifter, som olika typer av transporter och omhändertagande av berusade menar han kan delegeras till andra aktörer.