En man som drabbats av kraftigt näsblod ringde 112 för att få hjälp. Istället placerades han i ett så kallat ”virtuellt väntrum” av SOS Alarm. Till slut avled mannen i väntan på ambulans.

Tragedin utspelade sig i Norrbotten. Mannen hade tidigare körts till akuten med ambulans för att få stopp på näsblodet och skickades därefter hem. Väl hemma satte det igång igen, varpå mannen än en gång ringde 112. Denna gång placerades han dock i ett så kallat ”virtuellt väntrum” av SOS Alarm, i stället för att hjälp.

Skandalen avslöjades av en tipsare till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Enligt tipsaren händer det ofta att tillståndet för patienter som placeras i Region Norrbottens ”virtuella väntrum” försämras under väntetiden.

LÄS ÄVEN: Uppmanades inte ringa ambulans trots bröstsmärtor – avled

Låter medvetet patienter vänta

Larmoperatören SOS Alarm uppges använda det virtuella väntrummet när en patient inte upplevs vara tillräckligt sjuk för att behöva ambulans direkt samt när det inte finns några ambulanser tillgängliga. Tanken är att en sjuksköterska från SOS Alarm under tiden ska hålla kontakt med patienterna för att löpande bedöma huruvida deras tillstånd försämras tillräckligt för att skicka ut en ambulans.

– Vi jobbar så skyndsamt som möjligt och gör alltid en bedömning av hur akut läget är. Vi har tydliga rutiner för det ”virtuella väntrummet” och hur ofta en sjuksköterska ska ringa upp för att kontrollera statusen på patienten, säger Helena Spets, platschef vid SOS Alarm till Svt.

Stig Holmberg, biträdande verksamhetschef för ambulanssjukvården i Norrbotten, anser att det är olämpligt att låta patienterna vänta på detta vis. SOS Alarms prioriteringar gör att ambulansen kommer in i ett senare skede. Något som i detta fall kostade en människas liv.

LÄS ÄVEN: Larmnumret 112 ur funktion – man med hjärtstopp avled

Stor personalbrist i ambulanssjukvården

Trots dödsfallet ger Helena Spets inget besked om huruvida någon förändring kommer att ske.

– Vi kommer nu att titta närmare på ärendet så snart som möjligt, säger hon.

Samtidigt rapporterar Svt om stor brist på personal inom ambulanssjukvården i sommar. Bara i Region Jönköpings län saknas personal till var femte pass. Vid vissa tider under sommaren riskerar detta innebära att inga ambulanser kommer att kunna sändas ut. Patienter i akut behov av vård kommer därmed att tvingas vänta längre än vanligt på att få hjälp.