De blir allt vanligare inom hemtjänsten och en av kommunerna där man satsar på så kallade digitala läkemedelspåminnare är Strömsund.

Digitala läkemedelspåminnare, eller ”medicinrobotar” som de också kallas, har blivit vanligare inom hemsjukvården. Dess syfte är att påminna patienter om att ta sina läkemedel.

Hjälpmedlet har fungerat så bra att vård- och socialförvaltningen i Strömsund kommun kommer att placera ut fler under 2022. Man menar att detta bara är början.

LÄS ÄVEN: Krokom lugnar äldre med robotar: ”Man får lite samvaro”

– De frigör resurser för kommunen, men de ger även individen mer självständighet. Jag kan bara se att det här är början, det kommer bli fler tekniska system för säker läkemedelsbehandling, säger Pernilla Johansson, verksamhetschef för hemsjukvården i Strömsunds kommun, till statsradion.

Digitala hjälpmedel spår man kommer att bli en viktig del av utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Därför ser man det som glädjande att enkäten ”Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården?” visar att fler och fler ställer sig positiva till digitala hjälpmedel av olika slag.

– Det här är en väldigt positiv utveckling. Det bidrar också till att personerna kan fortsätta vara mer självständiga i sin vardag, säger Matilda Nilsson, verksamhetschef för äldreomsorg i Hammerdal.

Ersätter personalbesök

Man menar också att läkemedelspåminnarna bidrar till en mer säker läkemedelshantering.

I många fall kan läkemedelspåminnaren ersätta personalens besök, vilket innebär att arbetstiden kan läggas på besök där personalens närvaro påstås behövas bättre.

LÄS ÄVEN: Nekas lättöl på äldreboende: ”Strider mot lagen och klimatmål”

– Hälso- och sjukvården står inför en omställning i hela landet. Det innebär bland annat att den digitala tekniken är och kommer bli en viktig del i arbetet. Därför ställde vi frågor om det och intressant är att så många är positiva till användningen av digitala hjälpmedel, säger Veronica Molander, projektledare och samordnare för länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen.