När kvinnan sökte vård för bröstsmärtor genomfördes en röntgen där en ryggskada upptäcktes. Trots detta skickades kvinnan hem. Efter att ha blivit förlamad i benen utfördes en ryggoperation. Några veckor senare avled kvinnan.

Det var i mars kvinnan sökte vård. I samband med detta upptäcktes att hon hade kraftigt sammanpressade ryggkotor. Detta tyder på en fraktur, vilket personalen dock missade. Man tolkade inte kotkompressionen som en allvarlig skada och kvinnan skickades hem.

– Skadan fanns där och det fanns tecken på att det var en instabil fraktur, men man förstod inte allvaret i det, säger Benny Ståhlberg, chefsläkare på Skånes universitetssjukhus, till Sydsvenskan.

Dagen därpå återkom kvinnan då hon hade svårt att gå och lades in på lasarettet i Landskrona. En vecka senare visade ytterligare en röntgen att frakturen förvärrats och att hon hade blivit förlamad i benen, detta på grund av att den brutna kotan rört sig in i ryggmärgen.

Kunskapsbrist

Kvinnan opereras för att stabilisera frakturen. Tre veckor senare avlider hon på grund av andningssvikt efter en lunginflammation.

Efter händelsen har Skånes universitetssjukhus lex Maria-anmält sig själva. I anmälan konstaterar man att förlamningen ”hade kunnat undvikas om den instabila frakturen hade åtgärdats” då kvinnan först sökte vård. Orsaken till förfarandet menar man är ”kunskapsbrist”.