Den internationella brottmålsdomstolen i Haag har tidigare gått ut med en arresteringsorder avseende Rysslands president Vladimir Putin. Anledningen är att han anklagas för krigsbrott i Ukraina. Nu går den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev ut och varnar för att en verkställd arrestering kommer att innebära krig.

Det var under förra veckan som den internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC) utfärdade en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Motiveringen är att Putin har gjort sig skyldig till allvarliga krigsbrott i och med invasionen av Ukraina.

Arresteringsordern innebär enligt en tolkning att Putin skulle kunna komma att gripas för brott mot mänskliga rättigheter om han befinner sig på mark som ligger under domstolens jurisdiktion. En annan tolkning är att ett sådant gripande skulle vara internationellt rättsvidrigt då Ryssland står utanför Romfördraget som ratificerar ICC:s befogenheter.

LÄS ÄVEN: Internationella brottmålsdomstolen utfärdar arresteringsorder för Putin

Att Putin potentiellt skulle kunna arresteras vid exempelvis ett utlandsbesök kommenteras nu av den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev, som menar att man från rysk sida skulle betrakta det som en krigshandling. Medvedev utvecklar i ett uttalande vad som skulle hända mer specifikt om Putin arresterades under ett statsbesök i Tyskland.

Vad skulle det vara? Det skulle vara en krigsförklaring mot den ryska federationen. Och i så fall skulle alla våra tillgångar, alla våra missiler och så vidare, flyga mot den tyska riksdagen, mot förbundskanslerns kontor.

Medvedev satt som rysk president mellan 2008-2012 och är idag vice ordförande i landets säkerhetsråd. Under kriget har han profilerat med en hårdför linje mot Ukraina.

Från rysk sida har man avfärdat domstolens arresteringsorder som juridiskt ogiltig och därför betydelselös, rapporterar DW.