Att präster inom Svenska kyrkan kan vägra att viga samkönade par menar Socialdemokraternas kvinnoförbund är något som riksdagen måste åtgärda. Samtidigt nämns knappt något om de ständiga växande muslimska samfunden där kvinnor behandlas som lägre stående och homosexualitet ses som något närmast brottsligt.

Enligt Susanne Sillberg Ligander och Karin Greenberg Gelotte från S-kvinnor i Göteborg åsidosätts rätts­principen om likhet inför lagen då präster vägrar att viga samkönade par och man hänvisar till att äktenskapsbalken sedan 2009 är könsneutral.

LÄS ÄVEN: Kristen kvinna ville inte baka gaytårta – DO-anmäls

För att åtgärda detta vill man se en reform som gör vigselrätten personlig vilket skulle likställa borgerliga och religiösa vigselförrättare. Den som vill vara vigselförrättare i religiösa samfund måste då tillämpa lagen i sin helhet och den som av samvetsskäl vill göra undantag får avstå från vigselrätt, menar man.

Personlig vigselrätt är en salomonisk lösning som säkerställer likhet inför lagen, undanröjer diskriminering samtidigt som den respekterar religions­friheten.

För att möjliggöra detta krävs en lagändring och att det fortfarande är möjligt för präster att vägra anser s-duon är ”förödmjukande och diskriminerande mot samkönade par” som ”har rätt att gifta sig och skall inte behöva stå ut med att få sin kärlek underkänd av någon annans religiösa skäl”.

Vårt förslag, som Socialdemokraterna bör driva även på riksnivå, innebär vidare att samhället inte inkräktar på biskoparnas ämbetsansvar i denna fråga. De kan om de så önskar fortsatt prästviga kandidater som inte vill viga samkönade par. Dessa kan då förrätta kyrkliga vigselceremonier, men utan rättsverkan eftersom de tackat nej till samhällets behörighetskrav för att viga.

LÄS ÄVEN: Nej till tvång för präster att viga samkönade