Socialdemokraterna anklagas för att grovt ha brutit mot grundläggande demokratiska maktdelningsprinciper när man tvingade bort sitt partis nämndemän från hovrätten efter den kritiserade ”snipppa-domen”. Nu beslås man även med att ha ljugit om det, när man hävdade att mötet med nämndemännen endast var ett stödsamtal.

Skandalen kring den så kallade snippadomen i Göteborg där en pedofil våldtäktsman felaktigt friades tog nyligen en ny vändning när det uppmärksammades att de två socialdemokratiska nämndemän som dömt i målet lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan efter ett möte bakom stängda dörrar med den lokala S-ledningen.

LÄS ÄVEN: Hade finger ”långt inne” i tioårig flickas ”snippa” – slipper straff

Uppgifter florerade om att nämndemännen tvingats bort på order från högre ort i partiet och Socialdemokraterna blev föremål för kritik för att agera som man i starkt kritiska ordalag hävdat sker i Ungern och Polen – att politikerna intervenerar i rättsväsendet i strid med de maktdelningsprinciper som anses utgöra en hörnsten i ett demokratiskt statsskick.

Hög svansföring mot SD

Socialdemokraterna har också haft en mycket hög svansföring i kritik mot Ungern. Men även Sverigedemokraterna – för att inte respektera dessa principer. Man slog på stora trumman när ordföranden i riksdagens justitieutskott Richard Jomshof (SD) nyligen kritiserade de i hans partis tycke alltför milda domarna i de brottmål som följt efter de muslimska korankravallerna i april förra året.

Då handlade det endast om en kommentar från en partiföreträdare. Det Socialdemokraterna nu beslås med är att aktivt ha ingripit i rättsväsenet och fått domare avsatta.

LÄS ÄVEN: Locket på hos S efter hantering av nämndemän

Bedyrade ”ingen otillbörlig påverkan”

Den högsta S-ledningen med partiledaren och tidigare statsministern Magdalena Andersson i spetsen gick som svar ut med en berättelse där man hävdar att någon sådan otillbörlig påverkan inte alls förekommit utan att mötet endast arrangerades för att ge de efter den kritiserade domen hårt ansatta nämndemännen psykologiskt stöd.

Under mötet påstods nämndemännen själva på helt eget initiativ med handskrivna lappar ha begärt att bli entledigade från sina uppdrag. Berättelsen har ifrågasatts och nu slår en av de ifrågavarande nämndemännen själv hål på den.

Beslås med att ha ljugit

Enligt ordföranden i Nämndemännens riksförbund, Stefan Blomquist har nämndemannen berättat att båda två tvingades bort av den lokala S-ledningen, vilket avslöjar den lokala såväl som den centrala S-ledningens narrativ som en ren lögn. Något stödsamtal var det alls inte fråga om.

– Jag har fått en utskrift av samtalet och den bekräftar att det handlar om otillbörlig påverkan, slår Blomquist fast i ett uttalande till media.

Han vill inte gå ut med några detaljer men kräver att S-ledningens agerande i strid med grundläggande demokratiska principer ”får konsekvenser” och kräver möten med politiker på riksnivå för att komma fram till hur denna efterräkning ska se ut.

– Jag vill ha en förklaring. Är det här ett nytt sätt att arbeta mot domstolarna eller vad är det frågan om?

S-toppar avkrävs offentlig ursäkt

Blomquist kräver nu en offentlig ursäkt från partidistriktet i Göteborg. Det är i skrivande stund oklart huruvida Magdalena Andersson och den övriga centrala S-ledningen fortsatt kommer att försvara distriktet, byta linje och hävda att man blivit förd bakom ryggen av de lokala företrädarna eller medge att man tillsammans med dem ljugit för media och allmänhet.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Sossarna gör det som de anklagar Ungern för”