Den kontroversielle S-profilen Daniel Suhonen på vänstertankesmedjan Katalys, har i en grupp han kallar ”Reformisterna” tagit fram en serie förslag på hur Socialdemokraterna bör förändra sin politik för att vända partiets långsiktiga kräftgång i opinionen. Ett av förslagen är att Löfven i svenska folkets namn lånar upp närmare 4000 miljarder kronor, pengar som ska gå till att utjämna de ökande klassklyftorna, vars främsta orsak är den etniska underklass som uppstått som en följd av den förda invandringspolitiken.

Bland förslagen som generellt rekommenderar Socialdemokraterna att röra sig längre vänsterut på den politiska skalan finns också höjda skatter på cirka 400 miljarder kronor, även dessa avsedda att ”minska ojämlikhetens utbredning i samhället” som Suhonen menar att många känner ”oro och frustration över”. Det handlar om att ”möta samhällets stora utmaningar” slår Katalys-profilen fast.

Tidigare erfarenheter förskräcker
Suhonen tror att hans idéer kan få Socialdemokraternas opinionssiffror att rusa i höjden och nå nivåer liknande de partiet hade under sin storhetstid när man regerade landet oavbrutet i drygt 40 år:

– Vi vill hjälpa partiet att stärka sitt mandat, säger Suhonen i en kommentar till SVT Nyheter

Senast partiet lyssnade på Suhonen inträffade dock det motsatta. Det var när man beslöt välja Suhonens kandidat Håkan Juholt till partiledare. Socialdemokraterna rasade drastiskt i opinionen och hade under en period lägre väljarstöd än Moderaterna. De politiska brandtal som Suhonen skrev åt Juholt övertygade inte den svenska väljarkåren.

Ville ”plocka upp kalasjnikoven och skjuta”
Suhonen hamnade också i blåsväder för en tid sedan då han talade inför vänsterväljare och sade sig vara beredd att ”plocka upp kalasjnikoven och skjuta” i väpnad revolution om det visar sig att den vänsterpolitik han förespråkar inte går att förverkliga med reformer inom ramen för demokratin.

S-partisekreterare: ”Intressant initiativ”
Stefan Löfven har inte personligen kommenterat förslagen från Suhonen och Katalys/Reformisterna. Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad uppger dock att hon tycker att det är ett ”intressant initiativ”.