Om de utomvästliga och till stor del arabisktalande migranterna fick avgöra skulle Sverige få en majoritetsregering med extrem vänsterprofil nästa mandatperiod. I arabiskspråkiga tidningen Alkompis mätning får Socialdemokraterna 42 procent och Vänsterpartiet 22 procent.

Socialdemokraterna har minskat kraftigt i väljarstöd sedan efterkrigstidens glansdagar då man stundtals samlade varannan svensk. I årets val får partiet vara nöjt om man får en fjärdedel av landets röstberättigade att lägga en valsedel med en röd ros på i kuvert och valurna.

Migranter ”valboskap” för både S och V

Samtidigt skulle väljarstödet för det gamla statsbärande partiet vara ännu mycket lägre, runt 15 procent, om det inte vore för att man av de ett par miljoner migranter från tredje världen som idag bor i Sverige betraktas som garanten för fortsatta bidrag.

Arbetarklassen röstar numera till stor del borgerligt och till ännu större andel Sverigedemokratiskt. Att använda invandringen som ”valboskap” är något som även Vänsterpartiet gör. Redan för 50 år sedan gick man från arbetarparti till ett parti för universitetsstuderande intellektuell medelklass men idag är man i lika hög grad profilerad som ett bidragsparti för migranter.

Utomvästliga migranter röstar socialisitiskt

Den arabiskspråkiga tidningen Alkompis, som har 2,2 miljoner följare på Facebook, har tagit valtempen i det ”muslimska civilsamhället” i Sverige. Jämfört med svenskar och riksgenomsnittet röstar man väsentligt annorlunda.

Om den här gruppen fick bestämma skulle Socialdemokrater och kommunister kunna bilda regering med nästan 70 procents parlamentariskt underlag i riksdagen. S får 42 procent och V får 22 procent.

Migrationsliberala MP och C lyckas inte attrahera

Miljöpartiet och Centerpartiet, som också profilerat sig som extremt migrationsliberala lyckas däremot inte lika bra. MP samlar 4 procent av de arabisktalande invandrarna medan C får 5 procent. Det är inte mer än vad uttalat massinvandringskritiska SD får i samma väljargrupp.

Värt att notera är också att det islamistiska och antisemitiska uppstickarpartiet Nyans seglar upp till hela 11 procent. Partiet har stora organisatoriska problem, men siffran visar samtidigt att ett islamistparti har goda förutsättningar att etablera sig i det nya mångkulturella Sverige.

Det bör också påpekas att endast migranter med svenskt medborgarskap idag har rätt att rösta i riksdagsvalet. Med ledning av siffrorna från de senaste decenniernas kommunval och invandrardominerade stadsdelar kan man sluta sig till att Socialdemokraterna och vänsterpartiet skulle dominera ännu starkare i riksdagsvalet i dessa grupper om rösträtten utvidgades, vilket det finns krafter som verkar för.