Tidigare på torsdagen uppmärksammade Samhällsnytt att Sverigedemokraterna som är tredje största parti i Heby kommun nekas tillträde till skattefinansierad hembygdsgård. Vi har talat med hembygdsföreningens ordförande som erkänner att avbokningen skedde enbart eftersom det var just SD och att det var en ”nödlögn” när hon hänvisade till deras policy. ”Vi ska ha rätt att hyra ut till vem vi vill”, säger hon.

I helgen var det tänkt att lokalföreningen SD Heby i Uppsala skulle hålla medlemsfest på Huddunge hembygdsgård. Men nu måste festen ställas in sedan hembygdsföreningen plötsligt avbokat partiet. Detta efter beslut på ett styrelsemöte där föreningen bestämt att frånta dem den medborgerliga rättighet att hyra lokaler som andra medborgare har.

LÄS ÄVEN: SD vuxenmobbade i Uppsala – nekas hyra hembygdsgård

Hembygdsföreningens ordförande, Eva Vikström (Wikström), är även aktiv i Svenska kyrkan för Socialdemokraterna. Hon försvarade beslutet att avboka SD utifrån en snäv demokratisyn.

Enligt henne är det demokratiskt att frånta den som är sverigedemokrat rätten att hyra lokaler eftersom en påstådd majoritet av föreningens styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet. Det framgick även att det fanns en policy att inte hyra ut till politiska partier.

– Regeln är att det ska vara demokratiskt. Det är ju dock också demokrati att man rättar sig efter vad majoriteten i styrelsen vill, säger Vikström till UNT.

Vikström: ”Vi ska ha rätt att hyra ut till vem vi vill”
Samhällsnytt har talat med Vikström för att höra hur hon och styrelsen ser på deras rätt att neka det tredje största partiet i kommunen från att hyra den skattefinansierade hembygdsgården.

Vikström berättar för oss att hon först accepterade SD:s bokningsförfrågan och att partiet även överförde hyreskostnaden. Men senare krävde delar ur hembygdsföreningens styrelse avbokningen. Vikström erkänner att hon använde sig av en ”nödlögn” till partiet och media när hon kommenterade att föreningen har som regel att inte hyra ut till politiska partier.

Det framgår av tidigare intervju som du gjorde med UNT att ni är oeniga i styrelsen. Hur många personer i styrelsen var det som motsatte sig bokningen?

– Jag kan säga… att det var tre stycken… av fem… stycken… ungefär… jag är inte helt säker… alltså vi är några ersättare också och så.

Hur motiverar dessa personer ställningstagandet att neka SD sin medborgerliga rättighet att hyra lokaler?

– De motiverar inte mer än att det var just SD. Det kan jag säga i alla fall. Det var vad det handlade om.

Hembygdsföreningen tar emot skattefinansierat stöd. Hur ser du på att ni samtidigt nekar ett parti som röstats fram av Hebys invånare och är tredje största parti?

– Det är en intressant fråga som jag inte riktigt vet svaret på. Ehh… ja… det är lite konstigt. Jag tycker inte att jag gjorde något fel som accepterade SD, men att jag sedan bokade av – det berodde på att jag fegade ur.

Hur ser du på lämpligheten att agera på detta sätt sedan förvänta er att invånare ska stödja föreningen?

– Ja… vi är ju en lokal förening i Huddunge. Det finns andra hembygdsföreningar i kommunen. Men jag skulle vilja veta vad de har för policy. Vi har ingen policy alls ska jag säga. Det var en liten nödlögn jag fick säga.

I sociala medier möter ni kritik där flera menar att detta är diskriminering. Vissa drar liknelser med judar i 30-talets Tyskland och svarta i den tidigare segregerade amerikanska södern. Hur ser du på den kritiken?

– Jag tycker det är löjligt. Det är att dra det för långt liksom. Vi tar inget betalt för det vi gör och då tycker jag det är orättvist. Vi har inget inflytande över någonting mer än just vår förening och det kan vi väl få ha och faktiskt egentligen tycker jag att vi ska få bestämma vilka som ska få hyra.

Socialdemokraterna backar kraftigt
I kommunalvalet i Heby förra året backade Socialdemokraterna med 5,63 procent medan Sverigedemokraterna ökade med 6,12 procent.