På fredagen offentliggjorde Socialdemokraterna vilken migrationspolitik man säger sig ha för avsikt att driva under kommande mandatperiod. Det handlar, åtminstone på papperet, om en rad skärpningar och partiet utmanar nu på allvar Moderaterna om att vinna över SD-väljare inför höstens val där invandringspolitiken står högst upp på dagordningen hos väljarna.

Bland annat föreslås ett slags asyltak på 14 000 personer om året som den invandring Sverige tål. På en direkt fråga från media om förslaget var S-ledaren Stefan Löfven dock betydligt mer svävande på målet. Det besked som gavs väljarna var i stället ”Vi ska klara det”, en parafras på den tyska förbundskanslerns ”Wir schaffen das” i samband med den stora asylvågen 2015.

Flertal skärpningar
I den lista som Socialdemokraterna presenterat finns bland annat förslag på att avskaffa Ebo-lagen som ger asylsökande möjlighet att bosätta sig på andra ställen än Migrationsverkets anvisade boenden och att fördubbla tiden – från fyra till åtta år – innan den som fått avslag på asylansökan kan söka asyl på nytt.

Man säger sig också vilja stoppa illegala invandrare, så kallade papperslösa, från att få socialbidrag. Det ska också ställas högre krav på asylsökande att kunna styrka sin identitet. Sedan länge har bara en av tio asylsökande som kommer till Sverige kunnat uppvisa en ID-handling.

S säger nu också nej till ”spårbyte” för asylsökande, dvs att den som fått avslag på asylsökan håller sig kvar i landet genom att i stället anmäla sig som arbetskraftsinvandrare.

De skärpta gränskontrollerna, som infördes i november 2015 efter kollapsen i asylmottagandet, vill S ska gälla tillsvidare med förlängningar varje halvår. Här är man dock underställd vad EU beslutar eftersom gränskontroller regleras inom ramen för unionens fria rörlighet. Straffen för människosmuggling vill S ska bli strängare.

Vidare vill man hindra att biståndet som hittills – och som Socialdemokraterna själva gjort i många år – används för att fylla budgethål i statskassan för invandringen. Bistånd ska fortsättningsvis ”användas för att förebygga och förhindra migration” skriver partiet. Man vill också kunna villkora bistånd med att länder medverkar till att ta tillbaka sina medborgare som av- och utvisats från Sverige.

Invandring anpassad till Sveriges storlek
Det förslag som sticker ut mest i Socialdemokraternas migrationspolitiska programförklaring är dock att man nu säger att ”Sverige ska bara ta emot det antal asylsökande som motsvarar Sveriges storlek”. Man konkretiserar detta med att nämna siffran 14 000 personer, vilket är mindre än hälften av vad Sverige tagit emot under något år i närtid.

Man förklarar dock inte hur det konkret ska gå till att upprätthålla detta tak mot bakgrund av de konventioner Sverige har undertecknat som innebär fri asylrätt utan begränsningar. Inte heller åtföljs förslaget av några skrivningar om hur man vill ändra tillämpliga svenska lagar för att möjliggöra ett asyltak eller hur man eventuellt tänkt ompröva sin hållning till den centralisering med asylkvoter som EU vill införa och som den S-ledda regeringen ställt sig bakom.

Oklart hur och med vilka politiken ska genomföras
Oklart är också hur Socialdemokraterna tänkt sig få till stånd en regeringsbildning med detta invandringspolitiska program som underlag. man fjärmar sig med förslagen mycket långt från den nuvarande regeringspartnern Miljöpartiet. Den utifrån förslagen naturliga samarbetspartnern Sverigedemokraterna vill S inte samtala med. En blocköverskridande koalition med Moderaterna har det inte förts några samtal om att ingå.

Utspelet står också i bjärt kontrast till Socialdemokraternas senaste eftergift till Miljöpartiet om att ge 9 000 så kallade ensamikommande afghanska migranter som fått avslag på sina asylansöknigar amnesti och stanna i Sverige. Det kontrasterar också mot flertalet andra inte alltför avlägsna retoriska utspel från S-ledningen som att ”Sverige bygger inga murar” och att en nivå på cirka 30 000 asylmigranter om året och lika många relaterade anhöriginvandrare är en godtagbar nivå.