Det starka S-fästet Malmö uppmärksammas nu för att säga upp avtal med stadens företagare. Detta för att istället nyttja de statliga bidrag som utgår om man anställer nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv kallar upplägget olagligt men S-toppen Sedat Arif försvarar det med att de utsparkade företagens ”anställda kanske blivit arbetslösa i alla fall”. 

I början av juli rapporterade Samhällsnytt att Sverigedemokraterna i Malmö stad kritiserar S-styret för att använda statliga stödpengar för coronakrisen till att täcka gamla budgetunderskott för bidragsutbetalningar. Stadens kostnader för försörjningsstöd bedöms ha ökat med 50 miljoner kronor på grund av pandemin. Men styret allokerar fem gånger så mycket – 250 miljoner kronor – till socialbidragsbudgeten.

LÄS ÄVEN: S-styret i Malmö kritiseras: Utnyttjar coronastöd till att täcka kostnader för socialbidrag

Malmö fortsätter nu sin linje att med hjälp av coronapandemin dölja stadens enorma socialbidragskostnader. I ett pressmeddelande den 12 juni meddelades det att man bryter med entreprenörer inom skötsel av parker, gator och torg. I stället ska nyanlända rekryteras. Detta för att staden ska kunna ta del av statliga miljarder i de supersubventionerade så kallade extratjänsterna, rapporterar Fplus.

– Ingen kunde förutse en pandemi när vi påbörjade den här upphandlingen och vilka ekonomiska följder den får. I samband med beslutet att låta staden utföra arbetet istället för att upphandla tjänsten har vi också höjt ambitionen för renhållning, uttalade sig Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service i pressmeddelandet.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152628103612432&set=t.667387431&type=3

Invandrare släpps före i kön – ger klirr i kommunkassan

Åtgärden innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor erhåller 100 procent ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt från arbetsmarknaden. Vidare får arbetsgivare även ett statligt handledarstöd.

De statligt finansierade extratjänsterna kostar årligen skattebetalarna 10 miljarder kronor, eller 12 miljarder om man även lägger till de bonuspengar som de kommuner som varit mest flitiga med att anställa nyanlända får ta del av.

Upplägget kritiseras för att vara en av de dyraste arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i Sverige och för att vara ett sätt att få sysselsättningsstatistiken för invandrare att se mindra alarmerande ut.

Endast fem procent fick jobb

Det framgår av rapporteringen att regeringen trots omfattande kritik fortsätter mångmiljardrullningen av skattepengar till extratjänsterna. I januari förra året flaggade Arbetsförmedlingen för att lägga ned åtgärden. Detta eftersom endast fem procent av deltagarna i programmen erhållit ett riktigt arbete efter avslutat åtgärd vilket framgick av Riksdagens utredningstjänst. Men så blir de alltså inte.

Kritiseras för att bryta mot lagen

Reglerna säger att de statligt subventionerade extratjänsterna inte får konkurrera ut befintliga arbetstillfällen hos arbetsgivaren och att de inte får konkurrera med tjänster på en marknad. Men trots detta driver Malmö på projektet att bryta med entreprenörer under täckmanteln att det råder coronapandemi.

”Extratjänster kan beviljas inom […] kommunala och statliga myndigheter under förutsättning att anställningen inte är inom verksamhet som erbjuder varor eller tjänster på en marknad”.

Enligt Svenskt Näringslivs expert Edward Hamilton är detta upplägg ett sätt för Malmö att vältra över kostnader på staten och slippa betala ut socialbidrag. Han kritiserar även upplägget för att ofta ske genom att skapa falska anställningar där många inte ens har en riktig arbetsplats att gå till.

– Att använda en allvarlig pandemi som ursäkt för att slippa kostnader för försörjningsbördan är både cyniskt och ett brott mot regelverket, säger Hamilton till Fplus.

S-topp: ”De hade kanske blivit arbetslösa i alla fall”

De företag som haft de avtal som kommunen nu avslutar går en oviss framtid till mötes. Men Sedat Arif som är socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö avfärdar kritiken om att upplägget skulle strida mot regelverket och att man missbrukar arbetsmarknadsåtgärden genom att konkurrera ut befintliga aktörer.

På frågan hur Arif tror att arbetslösheten minskar när de befintliga företagen nu förlorar kontrakten och därmed kan behöva varsla svarar han att de anställda kanske hade förlorat arbetet oavsett stadens beslut.

– De kanske hade blivit arbetslösa i alla fall även om de inte hade vunnit upphandlingen. Det är ju inte säkert att samma företag hade vunnit upphandlingen. Bara för att vi tar hem det så innebär det inte att just den entreprenören skulle få jobbet.

Även de människor som blir arbetslösa när företag sparkas ut kommer enligt Arif att kunna söka jobben. Några kontroller gjorts om huruvida dessa personer uppfyller kraven för extratjänster framgår inte. Eftersom de haft jobb i närtid kan det emellertid bli svårt att åberopa att man står längst från arbetsmarknaden.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152386699259296&set=pb.543679295.-2207520000..&type=3

Malmös kostnader för socialbidrag: 1,2 miljarder kronor

I slutet av maj skrev Nima Gholam Ali Pour, som är politisk sekreterare för Sverigedemokraternas lokalavdelning i Malmö, att stadens kostnader för socialbidrag kommer att nå hela 1,2 miljarder kronor i slutet av året.

Samtidigt tydliggjorde han att arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att ha ett underskott på 434 miljoner kronor i slutet av året vilket inte har med rådande coronakris att göra. Han underströk även att lejonparten av underskottet inte har med rådande coronakris att göra.

LÄS ÄVEN: Malmö fortsätter betala ut miljontals skattekronor i bidrag till illegala

Malmö är med 6 miljarder kronor årligen Sveriges största nettomottagare av så kallat kommunalt utjämningsbildrag. Stödet står för en fjärdedel av stadens totala budget och utan det hade Malmö för länge sedan kraschat i kommunal konkurs

authorimage