På måndagen överlämnade regeringens särskilde utredare Björn Åstrand, som menar att skolsegregationen ökar, sin utredning om ”en mer likvärdig skola” till utbildningsminister Anna Ekström (S). Bland förslagen finns att reservera platser för elever från vissa områden.

Det fria skolvalet har gett föräldrar chansen att kunna välja bort skolor i så kallade utsatta områden för att säkra en utbildning av högre kvalitet för sina barn i en tryggare miljö. Detta vill regeringen åtgärda genom ett flertal förändringar.

– Alla elever måste kunna lyckas i skolan, oavsett familjebakgrund och var i landet man växer upp. Så är det tyvärr inte i dag, säger Björn Åstrand.

För att åtgärda den påstått bristande likvärdigheten, och få till mer blandade skolor, föreslår Åstrands utredning bland annat att föräldrar inte ska kunna sätta sina barn i kö till eftertraktade skolor långt i förväg. ”Detta för att alla elever ska ha möjlighet att få en plats vid alla skolor vid tidpunkten för det gemensamma skolvalet och inte påverkas av att de till exempel är nyinflyttade”, enligt Åstrand.

Sammansättning och mer pengar

Man vill även ge huvudmännen ett tydligare uppdrag ”att aktivt verka för en allsidig social sammansättning på skolan”. Vidare ska skolpengen viktas mer så att skolor med större ”utmaningar” ska få mer pengar och platser ska reserveras för barn från vissa områden.

– Det handlar inte om att kvotera elever hit eller dit. Det handlar om att rektorer kan välja att, för att klara sitt uppdrag, reservera platser för elever från ett visst område, till exempel, säger Åstrand.

Utbildningsminister Ekström är positiv till utredningen men vill inte ta ställning till något av förslagen i dagsläget.

– Nu ska först förslagen skickas ut på remiss och vi är ju fullt upptagna med att hantera pandemin i dagens läge. Men när vi närmar oss en vardag igen i Sverige, ja då hoppas jag att vi tillsammans med riksdagens samtliga partier ska hitta lösningar för att stärka likvärdigheten i svensk skola